1 PE-punten
€ 0

Algemene informatie

De Vrij-Mi-Knows zijn online sessies op de vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur, exclusief voor VRC-leden. Iedere vrijdag staat een ander onderwerp centraal. De sessies worden gegeven door academici, executives of samenwerkingspartners van de VRC. In de sessies wordt ingezoomd op hoe theoretische kennis kan worden toegepast in de relevante praktijk. Dit biedt de mogelijkheid om met mede registercontrollers te sparren en ideeën uit te wisselen. Na het plenaire gedeelte blijft de sessie open om eventueel met de spreker en de andere deelnemers te discussiëren.

Over de docent/spreker

Werner Bruggeman is Em. professor beheerscontrole van de Universiteit Gent en expert consultant bij delaware gespecialiseerd in begeleiding van top teams in organisaties bij de formulering en implementatie van nieuwe strategieën en organisatieveranderingen. Hij is een inspirerende spreker met een diepgaande wetenschappelijke kennis en een ruime praktische ervaring.

Voor wie?

Strategiegerichte organisaties zijn organisaties die zich ontwikkeld hebben zich op vijf dimensies. Een eerste dimensie is de ontwikkeling van een effectief leiderschap door het creëren van een sterk topteam van managers en het ontwikkelen van een inspirerende bedrijfsvisie en leiderschapsstijl. Daarna wordt de strategie van de onderneming vertaald in concrete termen, via het opstellen van een strategy map of strategiekaart en de vertaling ervan in een Balanced Scorecard. Nadat de strategie concreet werd geformuleerd, dienen alle bedrijfseenheden gealigneerd te worden met de strategie. Ten vierde wordt de strategie gecommuniceerd naar alle leden van de organisatie en zodanig dat manager en medewerkers hun persoonlijke doelstellingen maximaal kunnen aligneren met de ondernemingsdoelstellingen. De vijfde dimensie is de organisatie van strategievorming als een continu proces, waarbij managers op verschillende niveaus in de organisatie geregeld de evolutie van de performantie opvolgen en nieuwe verbeteracties identificeren.

Resultaat

Bij de introductie van de Strategy-focused organization blijft echter de vraag: leidt deze aanpak wel altijd tot verhoging van de motivatie van managers?  Wanneer wel en wanneer niet? In de praktijk hebben medewerkers veelal een aversie tegen prestatiemeting, rapportering en evaluatie? Het gebruik van kpi’s met daaraan gekoppelde prestatiedoelstellingen en veranderplannen leiden dikwijls tot lagere medewerkerstevredenheid, verhoogde stress en burnout. In de krappe arbeidsmarkt van vandaag kan dit leiden tot verhoogde rotatie van medewerkers en tekort aan human resources.  Beheerscontrole moet dus een antwoord bieden op de vraag: hoe kunnen we mensen maximaal motiveren voor topprestaties zonder bij hen hierdoor een gevoel van prestatiedruk te creëren, en op die manier tegelijk de werknemerstevredenheid te verhogen en het welzijn van mensen te vrijwaren.

Programma

Leervorm: VRC Vrij-Mi-Know
Tijd: 16:00 – 17:00
PE-punten: 1
Ledenprijs: Gratis
Exclusief voor leden

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

VRC Algemene Ledenvergadering

Stem mee!
Gratis activiteiten
5 PE-punten
Inspirerende sprekers
Indoor cinema
Finance Academy giveaway
VRC item goodiebag

Save the date: 29 mei 2024