1 PE-punten
€ 0
Plekken beschikbaar: 999999
Nu inschrijven

Algemene informatie

Wat kunnen we leren van 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van key performance indicators (KPI’s) in de publieke sector? Dr. Berend van der Kolk (auteur van het boek De Meetmaatschappij en universitair hoofddocent aan de VU Amsterdam) deed hier een literatuuronderzoek naar dat onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Financial Accountability & Management (link: https://doi.org/10.1111/faam.12345). In deze Vrij-Mi-Know bespreekt hij de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek voor de praktijk en is er ruimte voor het stellen van vragen over de inzet van KPI’s in organisaties in zowel de publieke als private sector.

Programma

Tijd: 16:00 – 17:00
Vorm: online sessie
Exclusief voor leden

Footer achtergrond

CURSUS

Tijdens deze eendaagse cursus
worden vanuit de invalshoek van
de controller in vogelvlucht Agile
onderwerpen als het agile manifesto,
agile planning, obeya, OKRs, cost of
delay en agile budgettering behandeld.