1 PE-punten
€ 0

Algemene informatie

Wat kunnen we leren van 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van key performance indicators (KPI’s) in de publieke sector? Dr. Berend van der Kolk (auteur van het boek De Meetmaatschappij en universitair hoofddocent aan de VU Amsterdam) deed hier een literatuuronderzoek naar dat onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Financial Accountability & Management (link: https://doi.org/10.1111/faam.12345). In deze Vrij-Mi-Know bespreekt hij de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek voor de praktijk en is er ruimte voor het stellen van vragen over de inzet van KPI’s in organisaties in zowel de publieke als private sector.

Programma

Tijd: 16:00 – 17:00
Vorm: online sessie
Exclusief voor leden

Footer achtergrond

VRC CONVERSATIONS

Ga met experts drs. Rob Kalma RC,
MSc Jocelyn Bolluijt RC, Arnold Mars,
Judith van Helvert, Joost Gietelink en
Stefan Tax in gesprek over de nieuwste
ontwikkelingen binnen familiebedrijven
tijdens VRC Conversations ‘Familiebedrijven’.