1 PE-punten
€ 0

Algemene informatie

CSRD, ESRS, CSDD, SFDR. In een klein uur geeft drs. Stefan Betting RA een overzicht van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving als het gaat om duurzaamheidsverslaggeving.
Elke controller wordt hier direct of indirect mee geconfronteerd vanaf 2023.

Programma

Tijd: 16:00 – 17:00
Vorm: online sessie
Exclusief voor leden

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.