1 PE-punten
€ 0

Algemene informatie

Het staat vast dat er Europese en Nederlandse wetgeving komt voor bedrijven om hun handelsketens beter te controleren, bijvoorbeeld op schendingen van mensenrechten en het milieu. Deze wetgeving zal een belangrijke impact krijgen op het werk van controllers.
Over de precieze invulling is nog geen duidelijkheid en politici en werkgevers steggelen momenteel nog volop over de invulling. In een uur praat dr. Raymond Zaal MBA u bij over de laatste ontwikkelingen.

Programma

Tijd: 16:00 – 17:00
Vorm: online sessie
Exclusief voor leden

Footer achtergrond

VRC CONVERSATIONS

Ga met experts drs. Rob Kalma RC,
MSc Jocelyn Bolluijt RC, Arnold Mars,
Judith van Helvert, Joost Gietelink en
Stefan Tax in gesprek over de nieuwste
ontwikkelingen binnen familiebedrijven
tijdens VRC Conversations ‘Familiebedrijven’.