1 PE-punten
€ 0

Algemene informatie

Hoe ontwikkelt u een dynamisch besturingssysteem, dat flexibel omgaat met veranderingen en waarbij we blijven leren? Hoe stelt u uw mensen in staat snel en daadkrachtig op te treden als omstandigheden ineens ingrijpend veranderen? Welke data stellen medewerkers in staat het gewenste gedrag te vertonen, hoe wordt dat meetbaar en hoe kunt u die data managen?

Programma

Leervorm: VRC Vrij-Mi-Know
Tijd: 16:00 – 17:00
PE-punten: 1
Ledenprijs: Gratis
Exclusief voor leden

VRC cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

VRC CONVERSATIONS

Ga met experts drs. Rob Kalma RC,
MSc Jocelyn Bolluijt RC, Arnold Mars,
Judith van Helvert, Joost Gietelink en
Stefan Tax in gesprek over de nieuwste
ontwikkelingen binnen familiebedrijven
tijdens VRC Conversations ‘Familiebedrijven’.