3 PE-punten
€ 0
Nu inschrijven

Algemene informatie

Adam Smith wordt gezien als de grondlegger van de economie als wetenschap. En zijn boek Wealth of Nations uit 1776 als de bijbel van het kapitalisme. Smith was echter bovenal moraalfilosoof en auteur van het ethiekboek Theory of Moral Sentiments. Hij neemt daarin onze morele ervaring (hoe wij onszelf en de wereld moreel begrijpen) als uitgangspunt voor zijn analyse van wording en werking van ons geweten. Hij ziet ons geweten als Onpartijdige Toeschouwer die een evenwichtige belangenafweging mogelijk maakt. Dit is verwant aan een belangrijke toetssteen in de VRC gedragscode: de ‘redelijke en goed geïnformeerde derde’ die beoordeelt of het handelen van een controller wel of niet schadelijk is voor de goede naam van het beroep van controller (artikel 2.2). Smith doorzag ook de feilbaarheid van mensen: wat dichtbij is (ons eigen belang) lijkt altijd groot, en wat veraf is (de belangen van anderen) lijkt klein. In zijn woorden: ‘De felheid van onze eigen passies werpt ons voortdurend terug op ons eigen standpunt, waar alles lijkt uitvergroot en misverstaan door eigenliefde’. Daarom moet de Onpartijdige Toeschouwer ‘vaak worden gewekt en aan zijn plicht worden herinnerd door de aanwezigheid van een werkelijke toeschouwer’. Oftewel: we moeten met elkaar in gesprek! Dat gaan we doen tijdens de Code Challenge. Wat zou Smith van de VRC code vinden? Hoe zou hij vandaag de dag controllers challengen? Na een korte inleiding op het gedachtengoed van Adam Smith en de ontzettend toffe VRC code quiz gaan we aan de slag met eigen voorbeelden van de deelnemers om de Onpartijdige Toeschouwer in onszelf te ‘wekken’.

Over de docent/spreker

De Code Challenge zal worden begeleid door Prof. dr. Edgar Karssing. Hij is econoom en filosoof en als hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit.

Programma

Leervorm: VRC Code Challenge
Tijd: 16:00 – 20:00
PE-punten: 3
Ledenprijs: Gratis
Exclusief voor leden

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers