8 PE-punten
€ 795
Eindhoven
28 april
Plekken beschikbaar: 14
Nu inschrijven

Algemene informatie

Ledenprijs: 695,-
Niet-ledenprijs: 795,-

Deze cursus gaat zowel over de externe duurzaamheidsrapportering als interne sturingsmechanismen om duurzaamheidsstrategieën uit te voeren. De training zal interactief verlopen aan de hand van best practice voorbeelden uit de praktijk en de geanonimiseerde case over Knights Hotels. Er is geen voorkennis vereist.

Voor wie?

(Register)controllers die willen bijdragen tot de transformatie naar een duurzame economie.

Resultaat

Externe rapportering:
– Kort overzicht van sustainability reporting frameworks
– Kenmerken van kwaliteitsvolle duurzaamheidsrapportering
– Hoe controllers kunnen helpen om duurzaamheidsinformatie auditeerbaar te maken

Interne sturingsmechanismen:
– Een package van control practices om sociale/milieudoelstellingen te realiseren
– Alle neuzen in dezelfde richting: autonome motivatie als motor voor de uitvoering van sociale/milieustrategieën
– Hoe controls kunnen worden aangewend om financiële en niet-financiële doelstellingen te balanceren

Programma

Tijd: 09:00 – 17:00
Modaliteit: fysiek
PE-punten: 8

VRC-cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC-cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.