8 PE-punten
€ 795

Algemene informatie

Deze cursus gaat zowel over de externe duurzaamheidsrapportering als interne sturingsmechanismen om duurzaamheidsstrategieën uit te voeren. De uitvoering van duurzaamheidsstrategieën gaat mogelijk gepaard met weerstand tegen verandering van stakeholders. Prof. dr. Sophie Hoozée geeft u verschillende inzichten hoe interne sturingsmechanismen u helpen transformaties door te voeren in de organisatie en uw duurzame doelstellingen te behalen. De cursus zal interactief verlopen aan de hand van best practice voorbeelden uit de praktijk en de geanonimiseerde case over Knights Hotels.

Over de docent/spreker

Prof. dr. Sophie Hoozée is universitair hoofddocent Management Accounting & Control bij de Universiteit Gent. Daarnaast is ze redactielid van de Accounting, Auditing & Accountability Journal en de Social & Environment Accountability Journal. In haar wetenschappelijk onderzoek focust ze op kostenberekening systemen en management control systemen, vooral in maatschappelijke context. Onlangs werd ze door de Journal of Management Control uitgeroepen tot Distinguished Reviewer 2022. Aanvullend op haar onderzoek geeft Sophie Hoozée les in management accounting en management control aan de Universiteit Gent. Naast haar academische werk is ze jurylid in het panel voor de Best Belgian Sustainability Report Award. Dit maakt haar de expert in management control bij transformaties naar duurzame(re) organisaties.

Voor wie?

(Register)controllers die willen bijdragen tot de transformatie naar een duurzame economie.

Resultaat

Externe rapportering:
– Kort overzicht van sustainability reporting frameworks
– Kenmerken van kwaliteitsvolle duurzaamheidsrapportering
– Hoe controllers kunnen helpen om duurzaamheidsinformatie auditeerbaar te maken

Interne sturingsmechanismen:
– Een package van control practices om sociale/milieudoelstellingen te realiseren
– Alle neuzen in dezelfde richting: autonome motivatie als motor voor de uitvoering van sociale/milieustrategieën
– Hoe controls kunnen worden aangewend om financiële en niet-financiële doelstellingen te balanceren

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 795,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

VRC WINTER SESSIONS

De VRC Winter Sessions bieden de kans om uw professionele succes te bevorderen
met een exclusief VRC-item voor de winter en extra PE-punten bij het boeken van
een van de volgende cursussen uit de VRC Finance Academy:

07-12-2023 Refresh yourself, refresh your team
08-12-2023 LinkedIn positionering voor Controllers
11-12-2023 Zet uw Potentieel optimaal in (tweede cursusdag 18/12)
12-12-2023 Leadership Agility
12-12-2023 CSRD Duurzaamheidsverslaggeving in de Praktijk
13-12-2023 Control(ling) in een Agile Organisatie/Transformatie