64 PE-punten
Zie partnerwebsite
Nu inschrijven

Algemene informatie

In de transitie naar een duurzame samenleving is uw expertise en leiderschap meer nodig dan ooit tevoren. Deze baanbrekende leergang rust u uit met de kennis en vaardigheden essentieel om de transformatie naar een duurzame toekomst te leiden en te implementeren binnen uw organisatie. Vergroot uw expertise op het gebied van ESG-transformatie met deze leergang speciaal ontwikkeld voor finance-, accounting-, controlling- en audit-professionals.

Een transitie naar een duurzame samenleving vraagt om leiderschap om deze in goede banen te leiden en duurzaamheidsdoelen te bereiken. Deze doelen omvatten ESG-gerelateerde doelen en een goede balans met financieel-, economische- en niet-financiële doelen. Cruciaal voor deze transitie is een inspirerende en realistische duurzaamheidsstrategie met KPI’s, condities en processen en systemen die de strategie vertalen naar praktische plannen. Hier spelen ook IT-systemen en data een essentiële rol om over betrouwbare en relevante informatie te beschikken voor interne- en externe verantwoording. Waar de assurance provider in de monitoringrol toeziet op de betrouwbaarheid van de verantwoorde informatie en het overbrengen van een evenwichtig beeld naar stakeholders, dat hen aanzet om verantwoorde besluiten te nemen op basis van ESG-gerelateerd invloeden van de activiteiten van de organisatie.

De leergang Verantwoordelijke Leiderschap in de ESG Transformatie brengt al deze facetten samen. Van een inspirerende duurzaamheidsstrategie tot praktische implementatieplannen, van meetbare vooruitgang tot het belang van betrouwbare IT-systemen en data. De essentiële rol van assurance providers die toezicht houden op de betrouwbaarheid van de informatie en de evenwichtige communicatie met stakeholders wordt erkend. Dit alles met één doel voor ogen: het faciliteren van weloverwogen besluitvorming door interne stakeholders, externe partners en de bredere maatschappij.

 

Inhoud

In acht collegedagen, verspreid over drie maanden, leert u door middel van casestudies en andere actieve werkvormen op welke wijze het managen, meten en verantwoorden van ESG-prestaties in praktijk kan worden gebracht. De leergang bestaat uit vier modules:

Module 1: ESG-opgave van wereldniveau naar organisatieniveauIn module 1 wordt de essentie van ESG geschetst, waarmee een groot aantal risico’s en kansen is geassocieerd. ESG is divers van aard, heeft hoge impact en raakt uiteenlopende aspecten van de bedrijfsvoering. De implementatie en beheersing van ESG zijn uitdagingen van de hedendaagse digitale wereld, die de gerichte focus van de directie vergt om transparant, traceerbaar en aantoonbaar te zijn. Het betreft de manier waarop aan verschillende vereisten wordt voldaan die zich in het ESG-veld bevinden.

Module 2: ESG-implementatie in de organisatie
Module 2 is gericht op de invulling van de sturing en control van ESG-prestaties in goede balans met de financieel-economische prestaties, die ook nodig zijn voor de houdbaarheid van een organisatie en haar activiteiten. Het doel van de module is om concrete inzichten en handvatten mee te geven voor het richten van de sturing en control op het bereiken van ESG-doelen van de eigen organisatie. Het instrumenteren van het proces van ESG-doelformulering tot en met ESG-doelrealisatie komt aan de orde. Daartoe worden concrete voorbeelden voor de strategische en operationele planning, budgeting, forecasting, management reporting en bijsturing behandeld. Ook worden de essentiële condities voor een effectieve sturing en control vanuit de domeinen compliance- en integriteitsmanagement, aansprakelijkheid van onderneming en bestuur, governance en integrated thinking belicht.

Module 3: ESG-verslaggeving en assurance
In deze module wordt geschetst aan welke vereisten de externe verslaggeving van ESG moet voldoen en hoe de accountant hieraan zekerheid kan verschaffen. Het doel van deze module is om jaarverslagen te kunnen analyseren en de vaardigheden op te doen om assurance te verlenen bij ESG informatie. Daarbij is inzicht in de volwassenheid van de kwaliteit van ESG-data van belang en de rol die IT-systemen hierin spelen. Ook de relatie tussen het bestuursverslag en de jaarrekening is van belang: Hoe is de connectiviteit tussen beide ESG-onderdelen? Wat zijn de verschillen tussen assurance bij de ESG elementen in het bestuursverslag en de controle van de jaarrekening? Tenslotte komen de varianten aan bod voor de wijze waarop de accountant rapporteert in een separaat assurancerapport en/of door middel van ‘key audit matters’ in de controleverklaring bij de jaarrekening.

Module 4: ESG-impact op MKB, multinationals en publieke sector
ESG heeft effect op een brede waaier aan ondernemingen en organisaties in de private sector van multinational tot MKB, en in de publieke sector van rijksoverheid tot afzonderlijke publieke organisaties. In deze module presenteren de deelnemers als afsluiting van de leergang cases, waarbij segment-specifieke aspecten worden benadrukt. Hierbij biedt de VU de nodige ondersteuning. We gaan in op de bijzondere aandachtspunten en staan stil bij de benodigde professioneel kritische houding en de noodzaak van heldere communicatie.

 

Voorbereiding

U ontvangt het volgende collegemateriaal:

 • Digitale slides
 • Een reader die bestaat uit de artikelen die u zelf moet bestuderen en aanvullende artikelen als achtergrondmateriaal
 • Een caseboek dat bestaat uit voor te bereiden cases en tijdens de colleges behandelde cases

Over de docent/spreker

Prof. dr. Abbas Shahim RE
Prof. dr. Abbas Shahim RE is hoogleraar IT-auditing en opleidingsdirecteur van de IT Audit, Compliance and Advisory (ITACA) masteropleiding aan de Vrije Universiteit. Abbas is mede-oprichter van de in 2019 geïnitieerde ESG-adviestak van Atos. Hij leidt als Vice President sindsdien de IT-kant van deze internationale praktijk. Abbas heeft een inspirerende en beproefde kijk op de wijze waarop IT een differentiërende factor kan zijn voor het bereiken van ESG-doelen.

Prof. dr. Bert Steens RC MCM
Prof. dr. Bert Steens RC is programmadirecteur en hoogleraar van de postgraduate masteropleiding tot controller (EMFC/RC-opleiding) van de Vrije Universiteit Amsterdam met een zeer ruime praktijkervaring (AkzoNobel, Capgemini, EY).  Zijn praktijkervaring en onderwijs- en onderzoeksactiviteiten betreffen onderwerpen die van belang zijn voor het concreet in praktijk brengen van ESG-prestatiemanagement (waardemanagement, management accounting, data analytics, integrated reporting/integrated thinking, investeringsbeoordeling).

Prof. dr. Peter Eimers RA
Prof. dr. Peter Eimers RA is hoogleraar Audit & Assurance en opleidingsdirecteur van de accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit en partner bij EY. Peter heeft een focus op de maatschappelijke antenne van de accountant en innovatie van de assurance functie. Dat doet hij met een innovatieve mindset, een out of the box mentaliteit en met omarming van nieuwe technologie met als fundament een flinke dosis gezond verstand.

Voor wie?

De Vrije Universiteit voert intakegesprekken met alle potentiële deelnemers om te verzekeren dat het niveau van de groep en de inhoud van het programma op elkaar afgestemd zijn.

Over het algemeen wordt verwacht:

 • Een afgeronde academische opleiding op masterniveau en/of postgraduate opleiding zoals bijvoorbeeld RA, RC, RE of CMA opleiding
 • Relevante werkervaring als finance professional
 • Interesse in/affiniteit met ESG

Resultaat

Wat levert de leergang van de VU u op?

 • Begrip van het belang van ESG en ESG-prestaties op het niveau van de maatschappij, de organisatie en de individuele professional.
 • Inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het succes of het falen van ESG-transities.
 • Bewustwording van de invloed die leiderschap kan uitoefenen op die factoren en de manier waarop u daar vorm aan geeft.
 • Analysevaardigheden om in de praktijk invulling te geven aan de sturing op het realiseren van ESG-prestaties, de meting van deze prestaties en de interne en externe verantwoording over deze prestaties en de rol van IT hierbij.
 • Een professioneel kritische houding voor het onderkennen van risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van greenwashing in specifieke sectoren.
 • De prestatievaardigheid een goede gesprekspartner te zijn voor managers, bestuurders en met governance belaste personen voor wat betreft ESG-gerelateerde onderwerpen.

Programma

De cursus bestaat uit 8 dagen:
20 september; 4,5,11 en 12 oktober; 1,2 en 22 november

Leervorm: Executive Course
Data: 8 dagen
Tijd: 13.30 – 21.00, inclusief diner
Locatie: Campus Vrije Universiteit
PE-punten: 64
Prijs: zie partnerwebsite

Bekijk alle toelatingseisen, kosten en praktische informatie

Inschrijving voor de executive course loopt via de VRC partneruniversiteit en valt onder de algemene voorwaarden van de partneruniversiteit.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers