12 PE-punten
€ 1085
Nu inschrijven

Algemene informatie

De cursus Sustainable Finance belicht de uitdagingen van het integreren van duurzaamheidsprestaties in financiële rapportage. Het programma behandelt onderwerpen als impactsturing, materialiteitsanalyse, duurzame bedrijfsmodellen en integrale verslaggeving, met als doel financiële professionals in staat te stellen interdepartementale samenwerking te bevorderen en waardecreatie te meten, communiceren en optimaliseren. Leerdoelen omvatten begrip van duurzaamheid en materialiteit, praktische toepassing van waardecreatie, sturing op duurzame kansen en risico’s, integratie van duurzaamheid in processen en de rol van Finance & Control in duurzaamheidsinitiatieven.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:

1. Richten: Inspelen op trends vanuit integraal denken

 • Belangrijke trends: Sustainable Development Goals (SDG’s), IR & CSRD;
 • Effectiviteit/doen wij de goede dingen: sturen op meervoudige waardecreatie;
 • Relevante kaders en modellen: Maturiteitsmodel, SDG’s, IIRC waardecreatiemodel

2. Inrichten: Sturen op materiële kansen en risico’s

 • Kennisnemen van de verschillende dimensies van materialiteit (financieel – impact – dubbel) om effectief te kunnen sturen op duurzame kansen & risico’s;
 • Toepassen materialiteit waarbij wordt voortgebouwd op de kennis van de ochtendsessie;
 • Vertaalslag materialiteit naar concrete sturingsmechanismen (KSF’s – KRF’s – KPI’s);
 • Relevante kaders en modellen: Materialiteitsanalyse, Integrated Scorecard, COSO ESG.

3. Verrichten: Verduurzaming (informatie)processen

 • De belangrijkste kenmerken van een circulaire economie en duurzame businessmodellen;
 • Verschillende voorbeelden van betrouwbare niet-financiële informatievoorziening om vorm te geven aan niet-financiële stuur- en verantwoordingsinformatie;
 • Relevante kaders en modellen: circulariteit, Carbon – Circulaire – Impact Accounting, True Pricing

4. Berichten: De stap naar integrated thinking

 • Verdere verdieping van de CSRD en bijbehorende standaarden (ESRS’en);
 • Verdere verdieping van het begrip impact;
 • Verschillende voorbeelden van best practices op gebied van integraal sturen & verantwoorden over impact;
 • Relevante kaders en modellen: Impactvol ondernemen, CSRD en IIRC

5. De cirkel is rond en welke rol pakt u?

 • Recapituleren: herhaling ‘richten – inrichten – verrichten – berichten’
 • Welke rollen zijn er en welke rol(len) past het beste bij u (waar zit uw kracht)?
 • Hoe gaat u uw rol (aan)pakken en daarin de samenwerking opzoeken met andere afdelingen?

 

Voorbereiding

Voor deze cursus is geen voorbereiding vereist.
Eventueel ondersteunende literatuur voor deze cursus:
Impactvol ondernemen in de praktijk | 2021 | ISBN: 9789090350943
Hanneke Oude Elberink-Schieving, Paul van Ruiten, Ton Bastein, Anouk Brack, Annick Schmeddes, Jan Selen, Elise Vonk

Andere actuele publicaties over:
meervoudige waardecreatie; CSRD; materialiteit; COSO; CO2-meting; circulariteit; social impact; True Pricing en voorbeelden van integrale verslagen (best practices).

Over de docent/spreker

Hanneke Oude Elberink heeft een achtergrond in zowel accountancy (EY), bankwezen (ING) als onderwijs (AVANS Hogeschool). Daarmee heeft zij een brede expertise en een groot netwerk opgebouwd op het gebied van Sustainable Finance. Ze maakt programma’s en geeft trainingen aan financials, interne en externe auditors zodat zij vanuit hun denk- en werkkaders hun rol kunnen pakken bij verduurzaming. ‘Samen ervoor gaan tot het klopt’ is haar motto, bij zowel het begeleiden van (toekomstige) financials in hun duurzame carrière als van organisaties in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hanneke is toezichthouder bij CE Delft en co-auteur van het boek Impactvol ondernemen in de praktijk (2021).

Resultaat

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met onderstaande leerdoelen. Het uitwisselen van praktijkervaringen en direct toepassen op de eigen organisatie staat daarbij centraal. Na het afronden van de Sustainable Finance cursus heeft u:

 1. Begrip van duurzaamheid en materialiteit: Deelnemers zullen leren hoe organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en waardecreatie en vernietiging op een holistische manier benaderen. Ze zullen begrijpen hoe niet-financiële prestaties in meetbare waarden kunnen worden uitgedrukt en hoe dit past in een bedrijfseconomische context.
 2. Toepassing van meervoudige waardecreatie: Deelnemers zullen leren hoe ze het Meervoudige Waardecreatie Model kunnen toepassen op hun organisatie, waarbij ze de input, kernactiviteit, output en outcome van de organisatie in verschillende vormen van kapitaal beschrijven en waardecreatie en erosie identificeren.
 3. Sturen op duurzame kansen en risico’s: Deelnemers zullen inzicht krijgen in verschillende dimensies van materialiteit en leren hoe ze effectief kunnen sturen op duurzame kansen en risico’s. Ze zullen leren hoe ze materialiteit kunnen vertalen naar concrete sturingsmechanismen zoals KSF’s, KRF’s en KPI’s.
 4. Informatievoorziening en duurzame processen: Deelnemers zullen begrijpen hoe duurzame businessmodellen en circulaire economieën werken en hoe niet-financiële informatie betrouwbaar kan worden vastgelegd en gerapporteerd. Ze zullen leren hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in informatie- en bedrijfsprocessen.
 5. Rol van Finance & Control in duurzaamheid: Deelnemers zullen inzicht krijgen in de verschillende rollen van Finance & Control in het bevorderen van duurzaamheid binnen organisaties. Ze zullen nadenken over welke rol(len) het beste bij hen past en hoe ze kunnen samenwerken met andere afdelingen om duurzame verbeteringen te implementeren.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 16:00
PE-punten: 12
Ledenprijs: € 985,-
Niet-ledenprijs: € 1085,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC- kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 04-10-2023 van 10:00 tot 16:00
Dag 2: 18-10-2023 van 10:00 tot 16:00

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers