12 PE-punten
€ 1085
VRC Kantoor
23 augustus
Plekken beschikbaar: 15
Nu inschrijven

Algemene informatie

Organisaties nemen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze willen laten zien hoe en waar zij ondernemingswaarde en maatschappelijke waarde creëren, maar ook open zijn over waar zij waarde vernietigen. Dit vergt sturing op relevante, vaak niet-financiële, prestaties. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij en vereist nieuwe Europese wetgeving dat deze niet-financiële prestaties van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk in meetbare waarden zoals geld worden uitgedrukt. De uiteindelijke communicatie vindt zo toch weer plaats in een bedrijfseconomische taal.

Hier komt de expertise van verschillende afdelingen bij elkaar. De afdeling Sustainability heeft de expertise op het gebied van natuurlijk kapitaal en sociaal netwerkkapitaal, HR heeft expertise op gebied van menselijk kapitaal, IT en R&D hebben kennis van intellectueel kapitaal en de afdeling Finance structureert en integreert de bijbehorende informatiestroom in het bestaande management informatie systeem. Het resultaat? De relevante waardecreatie is op een betrouwbare wijze in beeld gebracht (integrale verslaggeving) en een verandering komt tot stand (management dashboard en bijbehorende bijsturing).

Bij veel organisaties werken de verschillende afdelingen vaak nog los van elkaar als het gaat om het in kaart brengen van de waardecreatie. Ze spreken verschillende talen, waardoor ze elkaar vaak niet begrijpen en elkaar niet goed weten te vinden. Als financial kunt u een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Als we het over impact hebben zijn uiteindelijk ook de ketenpartners van belang. Ook daar zal informatie vandaan (moeten) komen. Dus de informatie moet van binnen en buiten de onderneming komen en op een georganiseerde wijze bij elkaar moeten worden gebracht.

**Voorbereiding**
U krijgt de benodigde theoretische informatie waar u in de weken tussen de twee cursussessies actief mee aan de slag gaat.

Over de docent/spreker

Hanneke Oude Elberink heeft een achtergrond in zowel accountancy (EY), bankwezen (ING) als onderwijs (AVANS Hogeschool). Daarmee heeft zij een brede expertise en een groot netwerk opgebouwd op het gebied van Sustainable Finance. Ze maakt programmas en geeft trainingen aan financials, interne en externe auditors zodat zij vanuit hun denk- en werkkaders hun rol kunnen pakken bij verduurzaming. Samen ervoor gaan tot het klopt is haar motto, bij zowel het begeleiden van (toekomstige) financials in hun duurzame carrière als van organisaties in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hanneke is toezichthouder bij CE Delft en co-auteur van het boek Impactvol ondernemen in de praktij (2021).

Voor wie?

Juist de mix tussen junior-, medior- en senior- (register)controllers maakt het dynamisch.

Resultaat

Tijdens de training doorloopt u de Planning & Control Cyclus, welke rol u daarin hebt en hoe u deze rol beter zou kunnen invullen door kennis te nemen van de andere kant en de verschillende disciplines beter met elkaar te verbinden. De Planning & Control Cyclus bestaat uit de 4 fasen Richten Inrichten Verrichten Berichten, waarbij elke fase wordt uitgediept en tegelijkertijd wordt toegepast in de praktijk. Tijdens de trainingssessies krijgt u steeds de benodigde theoretische bagage waar u in de tussenliggende weken actief mee aan de slag gaat. Bovendien kunt u de opgedane kennis direct op uw organisatie toepassen. U werkt aan een concreet eindproduct met aantoonbare impact voor de organisatie op het gebied van Sustainability. Daarbij gaat u niet voorbij aan de benodigde samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie die het onderwerp in portefeuille hebben. We sluiten de training af met presentaties over uw eindproduct en de impact die dat gaat hebben op uw organisatie.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 16:00
PE-punten: 12
Ledenprijs: € 985,-
Niet-ledenprijs: € 1085,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC- kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 23-08-2023 van 10:00 tot 16:00
Dag 2: 06-09-2023 van 10:00 tot 16:00

Dag 1: 04-10-2023 van 10:00 tot 16:00
Dag 2: 18-10-2023 van 10:00 tot 16:00

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Cursusagenda

Footer achtergrond

VRC CONVERSATIONS

Ga met experts drs. Rob Kalma RC,
MSc Jocelyn Bolluijt RC, Arnold Mars,
Judith van Helvert, Joost Gietelink en
Stefan Tax in gesprek over de nieuwste
ontwikkelingen binnen familiebedrijven
tijdens VRC Conversations ‘Familiebedrijven’.