8 PE-punten
€ 895
VRC Kantoor
13 juni
Plekken beschikbaar: 6

Algemene informatie

Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat de combinatie van People, Planet en Profit centraal. Bij MVO draait het om respectvol samenwerken, rekening houden met natuur en milieu en tegelijkertijd zorgen voor voldoende winst om de organisatie te laten draaien. De focus ligt steeds meer op duurzaamheid, met een sterke nadruk op het belang van toekomstige generaties.

We zien al veel ontwikkelingen op het gebied van milieubewustzijn en economische duurzaamheid, zoals circulair en energieneutraal produceren en klimaatbestendig opereren. Maar hoe zit het met sociale duurzaamheid (people)? Veranderingen in gedrag zijn nodig om werkelijk rekening te houden met het milieu. Maar daarnaast worden bij sociale duurzaamheid ook waarden en normen aan de orde gesteld die een morele dimensie hebben.

Dit omvat onderwerpen als mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, stakeholder-engagement, participatie, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, en opleiding en training. Ook recente en gevoelige zaken komen aan bod, zoals respectvol handelen, machtsmisbruik, diverse vormen van veiligheid, diversiteit, gendergelijkheid en grensoverschrijdend gedrag.

Hoe integreert u deze moreel geladen kwesties in beslissingen over sociale duurzaamheid? Een nuttig hulpmiddel hiervoor is het 3Fasenmodel voor morele besluitvorming. In de cursus ‘Sociale Duurzaamheid en Ethiek’ versterkt u uw morele sensitiviteit in uw beroepsuitoefening. U wordt zich meer bewust van de complexe morele waarden en normen die spelen binnen sociale duurzaamheid en kunt deze beter integreren in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen morele kompas en leert u hoe u deze kunt inzetten bij besluitvorming. Zo bent u uiteindelijk beter in staat om sociale duurzaamheid mee te laten wegen in uw (morele) besluitvorming en vormt daarmee een waardevolle bijdrage aan een duurzame samenleving.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de workshop schrijft u volgens een format voor sociale duurzaamheid een eigen case op basis van een praktijkervaring. Met de kennis over de rol van de financial in sociale duurzaamheid en het 3Fasenmodel verheldert u met andere deelnemers deze praktijkvoorbeelden.

De Expert

Dr. Rob van Es
Dr. Rob van Es is filosoof en organisatiekundige, werkzaam als consultant ethiek en cultuur bij ministeries, verzekeraars, banken, onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen. Gedurende ruim twintig jaar doceerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde zes boeken over ethiek in en tussen organisaties. Vanaf 2018 geeft hij trainingen aan de Finance Academy.

Resultaat

  • Na afloop van de cursus:
  • Is uw morele sensitiviteit in uw beroepsuitoefening versterkt
  • Bent u bewuster van de morele waarden en normen in sociale duurzaamheid
  • Bent u bewuster van uw eigen morele waarden en normen in uw professie
  • Bent u beter in staat sociale duurzaamheid mee te wegen in uw (morele) besluiten

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 895,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

VRC Algemene Ledenvergadering

Stem mee!
Gratis activiteiten, 5 PE-punten
Inspirerende sprekers
Finance Academy loterij
VRC item goodiebag

Bevestig uw deelname via de officiële uitnodiging.
(verstuurd op 2 mei 2024)