120 PE-punten
Zie partnerwebsite
Nu inschrijven

Algemene informatie

Deadline aanmelding: 31 augustus 2023
Bent u een senior financial professional en wilt u goed voorbereid zijn op de uitdagingen van een aankomende of net gestarte CFO-positie? Volg dan het CFO-programma van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De functie van CFO ontwikkelt zich in snel tempo en vraagt steeds meer om zowel brede als specialistische kennis van zaken. Het CFO-programma is een uitdagende executive opleiding die u de praktische tools geeft om u voor te bereiden op deze ontwikkelingen en daarmee de juiste bagage om in een mogelijke toekomstige CFO-functie te stappen. U maakt kennis met de laatste ontwikkelingen, zowel in de theorie als de praktijk, die relevant zijn om een succesvol CFO te worden. Het gehele programma duurt twee jaar, maar is opgebouwd in modules. U kunt daardoor zelf het tempo bepalen waarin u de modules doorloopt.

De vier modules van het opleidingsprogramma ondersteunen u in de ontwikkeling tot essentiële financial executive die oog heeft voor alle stakeholders, een vernieuwer is op eigen domeinen, de organisatie fit houdt voor de toekomst en wendbaar is voor disrupties. Hierbij staat lange termijn waardecreatie voor de organisatie centraal.

Drs. Arnout Traas RA: ''De CFO borgt de goede conditie van zijn eigen afdelingen door inzicht te hebben in de laatste ontwikkelingen en door gerichte keuze over wat te implementeren om disrupties voor te blijven. De CFO heeft zijn blik gericht op de lange termijn waardecreatie en houdt balans tussen financiële en niet financiële prestaties en KPI's. Zo wordt hij de Chief Value Officer (CVO).''

Programma ontwikkeling
Het CFO-programma is samengesteld door een team van hoogleraren van de VU in samenwerking met adviesorganisaties en CFO's met ruime ervaring in het bedrijfsleven. Daarnaast is bij de opzet en inhoud van het programma ook gebruik gemaakt van een recente publicatie van het Engelse ACCA en Amerikaanse IMA: CFO of the Future. In juli 2021 is een rapport van de Nederlandse VRC gepubliceerd over het nieuwe beroepsprofiel van de CFO. Ook dit rapport heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opzet van het CFO-programma. Daarnaast is goed gekeken naar de Strategic CFO Programs bij wereldwijde topuniversiteiten en Business Schools, onder andere Harvard Business School.

Inhoud

De opleiding bestaat uit vier modules waarin de grote CFO-thema’s aan bod komen. Per module volgt u vier sessies van 7 uur. De colleges worden verzorgd door VU hoogleraren en daarnaast gaat u samen met de adviseurs en vakdeskundigen uit het team aan de slag met praktijkcases van toonaangevende Nederlandse bedrijven en adviesbureaus.

Download de brochure voor een gedetailleerd overzicht van de opzet en inhoud van het VU CFO-programma. Inschrijving kan voor het gehele programma (4 modules) of per losse module. Instroom in het gehele programma (4 modules) is mogelijk met module 1 of module 2 (in dat geval wordt gezorgd voor een naadloze aansluiting met benodigde informatie).

De modules worden de komende twee jaar als volgt aangeboden:
Module 1: CFO Team & Cockpit (Najaar 2023)

 • Dagdeel 1 Finance organisatie: U krijgt handvatten aangereikt om zelf en als team optimaal te functioneren in het krachtenveld van de stakeholders.
 • Dagdeel 2 Risk management: Een praktische vertaling  van de balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing toegesneden op de ontwikkelingsfase van de organisatie.
 • Dagdeel 3 Information Technology (IT): U krijgt handvatten aangereikt om de IT organisatie succesvol te laten opereren als driver van de strategie.
 • Dagdeel 4 CFO en het moreel kompas: U krijgt handvatten aangereikt voor het eigen kompas  en als bewaker van de ethiek van de organisatie.

Module 2: Drive Strategy to Success (Voorjaar 2024)

 • Dagdeel 1 Corporate Strategy: Kennis en handvatten worden verkregen voor het opzetten en strategieontwikkeling en realisatieprocessen gericht op lange termijn waardecreatie.
 • Dagdeel 2 Performance Management: Inzicht wordt verkregen in de ontwikkelingen in het prestatiemanagement die nodig zijn om strategie te realiseren in diverse waardeketens, ook in financial distress.
 • Dagdeel 3 Value Creation & Sustainability: De operationalisering van lange termijn waardecreatie door middel van actuele concepten (ESG, IR, CSR, IPMS)
 • Dagdeel 4 Datafication & Digitalization: Inzicht en handvatten worden aangereikt voor de vereiste data-analytics competenties die nodig zijn om nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en om de prestatiemanagementsystemen en daarom de strategie-realisatie goed te voeden met relevante informatie en het belang van AI, Big Data, RPA and machine learning, data & cyber security

Module 3 Governance, Reporting & Compliance (Najaar 2024)

 • Dagdeel 1 Corporate Governance & Legal Trends: Hoe werkt de samenwerking binnen het raamwerk Bestuur, Auditcommissie/RvC en de externe accountant? En welke handvatten zijn er om die samenwerking te versterken?
 • Dagdeel 2 Financiële verslaggeving en financiële bedrijfsanalyse: Handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit, transparantie en integriteit van financiële informatie en verslaggeving. Hoe kijken beleggers, analisten en andere stakeholders naar de onderneming? Handvatten voor de koppeling tussen strategie, waardecreatie en corporate reporting met zowel financiële als niet-financiële KPI’s
 • Dagdeel 3 Integrated & ESG reporting: De nieuwe taken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving zullen terechtkomen bij de CFO. Hoe de verslaggeving in te richten? Maar ook: hoe de informatieketen die daaraan voorafgaat in te richten: processen, systemen en controls die de kwaliteit van de informatie borgt die wordt gebruikt voor het formuleren van ambities en doelen (verantwoord vooruitkijken, feed forward) en de verslaggeving over de bereikte uitkomsten (verantwoording, feedback).
 • Dagdeel 4 Ontwikkelingen in winstbelastingen en de impact op de strategische CFO-agenda: Update van ontwikkelingen met impact op de strategische CFO agenda. Politieke ontwikkelingen (w.o. Tax transparency), financiering, Tax control framework en de impact van technologie

Module 4 Mergers, Acquisitions & Finance (Voorjaar 2025)

 • Dagdeel 1 Financiering: Hoe de financiering inrichten en welke invloed hebben de laatste monetaire ontwikkelingen op de organisatie?
 • Dagdeel 2 Enterprise value: Hoe vult u het concept van waarde creatie in, het waarderen van ondernemingen en begrijpen van kredietbeoordelaars?
 • Dagdeel 3 Mergers & Acquisitions: Hoe richt u de M&A-agenda in en geeft u sturing aan M&A/integratie projecten?
 • Dagdeel 4 Treasury Management: Hoe beheerst u samen met de treasurer de risico’s, onderhandelt u de beste deal met de bank en op welke FinTech ontwikkelingen speelt u in?

Over de docent/spreker

Prof. drs. Egbert Eeftink RA
Prof. drs. Egbert Eeftink RA heeft Bedrijfseconomie en Accountancy gestudeerd aan de VU. Hij is partner bij KPMG en hoogleraar Financial Reporting bij de EMFC-opleiding van de Vrije Universiteit. Van 2015 tot en met 2019 was hij Head of Audit & Assurance en lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. Hij is daarnaast raad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Prof. dr. Bert Steens RC MCM
Prof. dr. Bert Steens RC MCM heeft Econometrie gestudeerd aan de EUR en Controlling aan de VU. Hij is opleidingsdirecteur van de EMFC-opleiding en hoogleraar Management Accounting & Control bij deze opleiding. Zijn praktijkervaring komt voort uit rollen als adviseur bij EY (1989 – 1999), partner van EY (1999 – 2001 en 2005 – 2018) en vice-president van Cap Gemini Ernst & Young (2001 – 2005). Hij is gepromoveerd aan de VU op zijn onderzoek naar de invloed van transfer pricing op economische waardecreatie. Hij doceert aan de EMFC-opleiding en andere executive programma's en adviseert ondernemingen. Hij doceert in Investment Appraisal & Business Valuation, Data Analytics & Business Intelligence, toepassing hiervan in Management Accounting. Onderzoeksgebieden zijn o.a. transfer pricing, cost accounting, valuation, controllership en performance management.

Drs. Arnout Traas RA
Drs. Arnout Traas RA heeft Bedrijfseconomie en Accountancy gestudeerd aan de VU. Hij is van 2011 tot april 2020 werkzaam geweest als CFO bij ForFarmers.  Daarvoor was hij werkzaam gedurende tien jaar bij Friesland Campina en bij o.a. Arthur Anderson, Mars, H.C.S, G.T.I. Holding, Vendex/KBB; Fashion Group, Vroom en Dreesmann, Bijenkorf. Daarnaast heeft hij verschillende toezichthoudende functies bekleed. Hij is lid van de RvC van Heijmans N.V, voorzitter RvC bij Vreugdenhil Dairy Foods en ABAB accountants en adviseurs.

Drs. Coen Arnold RA
Drs. Coen Arnold RA heeft Bedrijfseconomie en Accountancy gestudeerd aan de VU. Hij is sinds 1995 verbonden aan het Department of Professional Practice (vaktechnisch bureau) van KPMG Accountants NV en sinds 1992 aan verschillende opleidingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sinds 2015 de Postdoctorale Controllersopleiding.

Voor wie?

Het CFO-programma is bedoeld voor senior professionals met ruime werkervaring in financiële domein die financieel directeur of (aankomend) CFO zijn en in de bestuurskamer van een (middel)grote onderneming de brede financial executive willen zijn om aan de hand van de strategie richting te geven aan duurzame waardecreatie.

Het programma is bij uitstek geschikt voor RA's, RC's, RE's en RT's die nu of binnen afzienbare tijd een CFO-functie (gaan) bekleden en zich optimaal willen voorbereiden op de uitdagingen van deze functie. Als het uw stap of ambitie is om op bestuurlijk niveau de rol van Chief Value Officer te vervullen, volg dan het nieuw ontwikkelde CFO-programma aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het nieuwe Excecutive Education CFO-programma  van de Vrije Universiteit is geschikt voor:

 • Financieel directeuren en executives, CFO’s en aankomend CFO’s die eindverantwoordelijk zijn voor de financiën van een (middel)grote onderneming.
 • CFO's of aankomend CFO's die op hun plek zijn in de bestuurskamer.
 • CFO's of aankomend CFO's die een brede financial executive in de bestuurskamer worden met oog voor alle stakeholders.
 • CFO's of aankomend CFO's die willen zorgen dat de organisatie strategisch op koers blijft.
 • CFO’s die willen doorgroeien naar een waarde gedreven Chief Value Officer.

Toelatingseisen:

 • Een intakegesprek met de programmaleiding is onderdeel van de toelatingsprocedure.
 • Ruime werkervaring in het financiële domein als controller, financieel manager/directeur of (net gestarte) CFO.
 • Afgestudeerde RA's en RC's worden toegelaten als ze aan het profiel voldoen.
 • Ook afgestudeerde RT's en RE's of afgestudeerden van andere postgraduate opleidingen (o.a. MBA's) kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten.
 • Een grondige kennis op de vakgebieden Financial Accounting, Management Accounting, Financial Management, Information Technology & Information Systems en Data Analytics.

Resultaat

Na het volgen van een module ontvangt u een certificaat en maximaal 30 PE-punten. Het behalen van alle vier de certificaten binnen een periode van 3 jaar geeft recht op het diploma CFO. Dit geeft de mogelijkheid tot inschrijving in het CFO-register. Opname in het register geschiedt na toestemming van de afgestudeerde.

Wat levert het programma u op?

 • U leert waarde creëren voor de onderneming, als een CFO die zich heeft ontwikkeld tot Chief Value Officer.
 • U ontwikkelt een gevoel voor de juiste verhouding tussen ondernemerschap en risicomanagement, passend bij de fase van de organisatie.
 • U verkrijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT, integrated reporting en treasury.
 • U wordt onderdeel van de VU CFO community, waar u medestudenten en de docenten kunt blijven ontmoeten en input kunt uitwisselen voor het oplossen van day to day uitdagingen.
 • Na elke sessie ontvangt u handige do's en dont’s over de besproken thema's.

Programma

De cursus bestaat uit 4 modules:
Module 1: 2023 september-december (zie hieronder)
Module 2: 2024 maart-juni
Module 3: 2024 september-december
Module 4: 2025 maart-juni
Inschrijving voor één of meer afzonderlijke modules is ook mogelijk.

Data module 1 2023:
Sessie 1: donderdag 21 september 14.00 – 21.00 uur
Sessie 2: donderdag 19 oktober 14.00 – 21.00 uur
Sessie 3: donderdag 23 november 14.00 – 21.00 uur
Sessie 4: donderdag 14 december 14.00 – 21.00 uur

Leervorm: Executive Course
Startdatum: september 2023
Duur: 2 jaar, 4 modules, 16 sessies
Tijd: donderdag 14.00 tot 21.00 uur, 24 uur per module
Locatie: Campus Vrije Universiteit
PE-punten: 120 PE-punten, 30 PE-punten per module
Prijs: zie partnerwebsite
Registratiedeadline: 31 augustus 2023
Bekijk alle toelatingseisen, kosten en praktische informatie

Inschrijving voor de executive course loopt via de VRC partneruniversiteit en valt onder de algemene voorwaarden van de partneruniversiteit. 

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers