8 PE-punten
€ 695
VRC Kantoor
10 oktober
Plekken beschikbaar: vol

Algemene informatie

Als bedrijf kun je de mooiste morele waarden en normen omarmen op papier, maar hoe ga je te werk in de praktijk: hoe pak je morele kwesties aan? Het analyseren van die aanpak levert je moresprudentie op: inzicht in de eigen moraliteit van de organisatie. En daar valt van te leren. Dat analyseren en leren doen we gezamenlijk en in strikt vertrouwen. We committeren ons aan de afspraak: Alles wat wordt besproken, blijft onder ons!
Hoe werkt het? Deelnemers brengen zelf een case in uit eigen praktijk. Die case is veelzeggend voor hun praktijk, bijvoorbeeld omdat het een mooie toetssteen is voor eigen missie, visie en waarden. Doel is die case grondig te analyseren zodat er moresprudentie ontstaat voor de eigen organisatie. Handleiding hierbij is het werkschrift morele besluitvorming : Het 3Fasenmodel (Boom, 2022). Dit is inbegrepen. Reken op een uur voorbereiding voor het maken van de casebeschrijving. Een format wordt toegestuurd. Alle deelnemers doen dit en we helpen elkaar op de dag zelf om tot de scherpste analyse van elke case te komen. Dat kost tijd en aandacht en daarom werken we in kleine groepen van 6-8 deelnemers.

Voor wie?

Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of manager op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 595,-
Niet-ledenprijs: € 695,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Moresprudentie ontwikkelen: inzicht in de eigen moraliteit van de organisatie

dinsdag 10 oktober
09:00 - 17:00 uur
VRC Kantoor
Footer achtergrond

VRC WEBINAR

De VRC organiseert op 27 september
de inspirerende Finance Academy Webinar
over Duurzaam Ondernemen.

09.30 – 11.30 uur
2 PE-punten
€50 ledenprijs
€95 niet-ledenprijs