8 PE-punten
€ 895
VRC Kantoor
15 oktober
Plekken beschikbaar: 8

Algemene informatie

Als bedrijf kun je de mooiste morele waarden en normen omarmen op papier, maar hoe gaat u te werk in de praktijk: hoe pakt u morele kwesties aan? Het analyseren van die aanpak levert u moresprudentie op: inzicht in de eigen moraliteit van de organisatie. En daar valt van te leren. Dat analyseren en leren doen we gezamenlijk en in strikt vertrouwen. We committeren ons aan de afspraak: Alles wat wordt besproken, blijft onder ons!

Hoe werkt het? Deelnemers brengen zelf een case in uit eigen praktijk. Die case is veelzeggend voor hun praktijk, bijvoorbeeld omdat het een mooie toetssteen is voor eigen missie, visie en waarden. Doel is die case grondig te analyseren zodat er moresprudentie ontstaat voor de eigen organisatie. Handleiding hierbij is het werkschrift ‘Morele besluitvorming: Het 3Fasenmodel (Boom, 2022). Dit is inbegrepen. Reken op een uur voorbereiding voor het maken van de casebeschrijving. Een format wordt toegestuurd. Alle deelnemers doen dit en we helpen elkaar op de dag zelf om tot de scherpste analyse van elke case te komen. Dat kost tijd en aandacht en daarom werken we in kleine groepen van 6-8 deelnemers.

Voor wie?

U bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of manager op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 895,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

Financiële Integriteit:
Fraude & Greenwashing

Ontwikkel uw expertise in fraudepreventie
met de VRC masterclass voor financiële
professionals. Verhoog uw bewustzijn en beheers
proactief risico’s, terwijl u ethisch handelen benadrukt.
Leer concrete strategieën implementeren
voor financiële integriteit en effectieve
fraudepreventie op elk niveau van uw organisatie.