15 PE-punten
€ 1495
VRC Kantoor
23 mei
Plekken beschikbaar: 8

Algemene informatie

Controllers en auditors hebben voortdurend te maken met besluiten in organisaties die een morele dimensie hebben. Soms zijn het expliciet morele besluiten. Voor een deel zijn zulke besluiten gereguleerd en voorgeschreven, terwijl dit voor een ander deel juist niet het geval is en we een min of meer vrije ruimte betreden. Wat doet u als u ruimte heeft om zelf te beslissen? We verkennen de theorie en praktijk van morele besluitvorming in organisaties. Waar liggen de morele spanningen? In deze cursus committeren we ons aan de afspraak: ‘Alles wat wordt besproken, blijft onder ons’.

Op de eerste cursusdag bespreken we hoe morele besluitvorming plaatsvindt binnen organisaties. We beginnen met het 3-lines model dat zich richt op formele besluitvorming en de rol van zowel de controller als de auditor daarin. Vervolgens onderzoeken we de impact daarvan op morele besluiten in de organisatie. Hoe neemt u op een systematische manier een moreel besluit? Dit oefent u aan de hand van ‘Werkschrift Morele Besluitvorming. Het 3 Fasenmodel (2022).

Tijdens de tweede cursusdag worden de cases van alle deelnemers besproken, waarbij u uw eigen analyse presenteert. We ondersteunen elkaar om tot een zo sterk mogelijk moreel besluit te komen.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de tweede cursusdag levert u een praktijkcase uit uw eigen ervaring aan. Deze case betreft zowel de formele als informele kant van een moreel besluit binnen uw eigen organisatie. Het Werkschrift dient als leidraad bij het selecteren van een case. Houd rekening met één uur voorbereiding voor het maken van de presentatie van de besluitvorming.

Over de docent/spreker

Dr. Rob van Es is als consultant Ethiek en Cultuur werkzaam bij ministeries, verzekeraars, banken en beroepsverenigingen. Hij heeft meerdere boeken geschreven over ethiek in en tussen organisaties en geeft vanaf 2018 cursussen binnen de VRC Finance Academy.

Thijs Smit RA is audit consultant. Hij is Chief Auditor geweest bij zes ondernemingen en actief lid van het IIA. Hij geeft trainingen op het gebied van governance en internal audit. Hij is columnist in het Audit Magazine en verricht kwaliteitstoetsingen bij internal audit afdelingen.

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:30 – 16:30
PE-punten: 15
Ledenprijs: € 1295,-
Niet-ledenprijs: € 1495,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC-kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 07-03-2024 van 09:30 tot 16:30
Dag 2: 19-03-2024 van 09:30 tot 16:30

Dag 1: 23-05-2024 van 09:30 tot 16:30
Dag 2: 30-05-2024 van 09:30 tot 16:30

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Cursusagenda

Footer achtergrond

Financiële Integriteit:
Fraude & Greenwashing

Ontwikkel uw expertise in fraudepreventie
met de VRC masterclass voor financiële
professionals. Verhoog uw bewustzijn en beheers
proactief risico’s, terwijl u ethisch handelen benadrukt.
Leer concrete strategieën implementeren
voor financiële integriteit en effectieve
fraudepreventie op elk niveau van uw organisatie.