12 PE-punten
€ 995
VRC Zaal
9 maart
Plekken beschikbaar: 17
Nu inschrijven

Algemene informatie

Als controller komt u in aanraking met de presentatie en waardering van allerlei kapitaalbelangen, te denken valt aan beleggingen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, joint operations, dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en minderheidsbelangen.

Om als controller in control te zijn met dit thema is het van groot belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving omtrent kapitaalbelangen. Aangezien controllers opereren vanuit meerdere verslaggevingsjurisdictie is het daarnaast van belang om de verschillen te kennen tussen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP dienaangaande.

Voor wie?

Finance en business controllers

Resultaat

Dag 1 Thema 1: Kapitaalbelangen: geconsolideerde jaarrekening (inleiding, plicht, groep, groepsdeel, uitzonderingen consolidatieplicht, methoden, joint ventures, intercompany-transacties, presentatie), enkelvoudige jaarrekening: begripsbepaling en definities, waarderingsgrondslagen, uitbreiding en inkrimping van kapitaalbelangen, wettelijke reserves) verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP

Dag 2 Thema 2: Overnames: definities, purchase accounting, pooling of interests, carry over accounting, SPAC, common control), verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP.

Programma

Deze cursus bestaat uit 2 delen en vinden plaats op het VRC- kantoor te Amsterdam.
Cursusdagen voorjaar 2023:
Dag 1: 09-03-2023 van 10:00 tot 16:30
Dag 2: 30-03-2023 van 10:00 tot 16:30

Cursusdagen najaar 2023:
Dag 1: 28-09-2023 van 10:00 tot 16:30
Dag 2: 26-10-2023 van 10:00 tot 16:30

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.