12 PE-punten
€ 995
VRC Kantoor
28 september
Plekken beschikbaar: 11
Nu inschrijven

Algemene informatie

Als controller komt u in aanraking met de presentatie en waardering van allerlei kapitaalbelangen, te denken valt aan beleggingen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, joint operations, dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en minderheidsbelangen.

Om als controller in control te zijn met dit thema is het van groot belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving omtrent kapitaalbelangen. Aangezien controllers opereren vanuit meerdere verslaggevingsjurisdictie is het daarnaast van belang om de verschillen te kennen tussen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP dienaangaande.

Voor wie?

Finance en business controllers

Resultaat

Dag 1 Thema 1: Kapitaalbelangen: geconsolideerde jaarrekening (inleiding, plicht, groep, groepsdeel, uitzonderingen consolidatieplicht, methoden, joint ventures, intercompany-transacties, presentatie), enkelvoudige jaarrekening: begripsbepaling en definities, waarderingsgrondslagen, uitbreiding en inkrimping van kapitaalbelangen, wettelijke reserves) verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP

Dag 2 Thema 2: Overnames: definities, purchase accounting, pooling of interests, carry over accounting, SPAC, common control), verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 16:30
PE-punten: 12
Ledenprijs: € 895,-
Niet-ledenprijs: € 995,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC- kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 28-09-2023 van 10:00 tot 16:30
Dag 2: 26-10-2023 van 10:00 tot 16:30

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Cursusagenda

Footer achtergrond

VRC CONVERSATIONS

Ga met experts drs. Rob Kalma RC,
MSc Jocelyn Bolluijt RC, Arnold Mars,
Judith van Helvert, Joost Gietelink en
Stefan Tax in gesprek over de nieuwste
ontwikkelingen binnen familiebedrijven
tijdens VRC Conversations ‘Familiebedrijven’.