8 PE-punten
€ 695

Algemene informatie

De titel van deze cursus luidt bewust: Inkoop en Control. Beide functies hebben namelijk in potentie veel raakvlakken en kunnen elkaar versterken. Het benutten van die kansen vergt wel dat de controller inzicht heeft in het inkooppotentieel en hoe dat bestuurbaar kan worden gemaakt. Dat inzicht ligt niet voor het oprapen omdat inkoop in de praktijk een grote variëteit aan invulling laat zien. Bij veel organisaties is de focus van inkoop nog beperkt tot rechtmatigheid en doelmatigheid (lage volwassenheid), terwijl bij andere organisaties inkoop ingezet wordt als strategische bron voor waardecreatie en competitief voordeel (hoge volwassenheid).

Tegenwoordig zijn schaarste aan mensen en producten, stijgende prijzen, innovatie/ technologie, duurzaamheid en risicobeheersing de hotspots van businessstrategie. Allemaal zaken die grotendeels van leveranciers afkomstig zijn. Inkoop is (in potentie) dan ook beslist business critical. Maar in veel organisaties blijft inkoop steken op het niveau van een ondersteunende afdeling en vervult hij zeker nog geen volwaardige businessrol. In al die gevallen laten organisaties belangrijke kansen liggen voor waardecreatie en daarmee voor meer toekomstbestendigheid. Voor elke (register)controller is het dan ook belangrijk te weten op welk volwassenheidsniveau inkoop zich in de eigen organisatie bevindt en wat de meerwaarde is als inkoop zou doorgroeien naar een hoger volwassenheidsniveau.Tijdens deze cursus krijgt u een brede kijk op (de potentie van) inkoop, zowel vanuit de theorie als aan de hand van zowel schadelijke als waardevolle inkooppraktijken. Met aanknopingspunten hoe het inkoopbelang bestuurbaar te maken, hoe inkoop te laten groeien en andere raakvlakken tussen inkoop en control.

Over de docent/spreker

Gerco Rietveld is een gerenommeerde trainer en auteur op het gebied van de ketenwet en inkoopmanagement. Met zijn diepgaande kennis en jarenlange ervaring heeft hij zich gespecialiseerd in het optimaliseren van inkoopprocessen en het navigeren door complexe ketenstructuren. Gerco rietveld’s passie voor het vak en zijn vermogen om complexe concepten helder uit te leggen maken hem een waardevolle bron van expertise voor registercontrollers. Zijn boeken en artikelen bieden praktische inzichten en effectieve strategiën om de ketenwet te begrijpen en toe te passen in uw organisatie. Met zijn inspirerende lezing tijdens deze Vrij-Mi-Know brengt Gerco Rietveld zijn expertise en enthousiasme over naar registercontrollers, waardoor zij in staat zijn om de uitdagingen van de ketenwet effectief aan te gaan en de inkoopprocessen te optimaliseren.

Voor wie?

Financieel directeuren/CFOs, Business Controllers, Managers Finance & Control en Managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance. Zowel private als publieke sector.

Parate kennis van de inhoud van het inkoopbeleid/strategisch inkoopplan van de eigen organisatie is gewenst.

Resultaat

De cursist heeft na afloop een goed begrip van het (potentiële) strategische belang van leveranciers voor het presteren van de eigen organisatie, van het huidige volwassenheidsniveau van inkoop binnen de eigen organisatie en daarmee van de gap tussen beide. Ook kan de cursist onderscheid maken tussen inkooppraktijken die schadelijk (kunnen) zijn voor de eigen organisatie en inkoopraktijken die waarde toevoegen en daarmee de eigen organisatie versterken.

De cursist is hiermee (beter) in staat om:

  • Inkoopbesparingen te valideren en ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk in de bottom line belanden;
  • het inkoopaandeel in de kostprijs (vaak 50-80%) beter bestuurbaar te maken, zowel in termen van geld als van de meerwaarde die leveranciers (kunnen) hebben voor de realisatie van de eigen organisatiedoelen;
  • een gefundeerd oordeel te geven over inkoop-/aanbestedingsstrategieën;
  • budgethouders aan te spreken over de inkoopprestatie binnen hun budget (aangezien niet de inkoopafdeling, maar de budgethouder verantwoordelijk is voor de wijze waarop de middelen worden besteed en wat daarmee wordt bereikt);
  • binnen de eigen organisatie het (bestuurlijke) besef te creëren dat we met de huidige wijze van inkopen veel kansen laten liggen, (als het goed is) leidend tot het initiatief om de inkoopfunctie te transformeren naar een hoger volwassenheidsniveau.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 595,-
Niet-ledenprijs: € 695,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers