3 PE-punten
€ 595
Nu inschrijven

Algemene informatie

De zakelijke wereld wordt voortdurend geconfronteerd met het risico op fraude, en het beheersen van dit risico is van vitaal belang voor registercontrollers en financiële professionals. Deze masterclass vergroot niet alleen het bewustzijn over fraude, maar biedt ook de benodigde kennis en vaardigheden om deze dreiging proactief aan te pakken en financiële integriteit te waarborgen.

Een cruciaal aspect van deze masterclass is het begrip van ethisch handelen en betrouwbaarheid in de strijd tegen fraude. Financiële integriteit vormt een solide basis voor een effectieve fraudepreventie en – bestrijdingsstrategie. In deze masterclass wordt u bewust van fraude, greenwashing en het belang van integriteit, en ontwikkelt u de vaardigheden en het vertrouwen om actief bij te dragen aan fraudepreventie binnen uw organisatie.

Het uiteindelijk doel van deze masterclass is deze kennis omzetten naar concrete acties. Het vergroten van het bewustzijn stelt u in staat proactieve maatregelen te nemen om fraude en greenwashing te voorkomen. Deze masterclass, speciaal ontworpen voor financiële professionals op alle niveaus binnen de organisatie, biedt u waardevolle inzichten en concrete tool som een cultuur van financiële integriteit te bevorderen en effectieve fraudepreventie- en detectiestrategieën te implementeren.

De volgende onderwerpen worden besproken tijdens de masterclass:
Verkenning van het Fraude Risico Management Framework

 • Preventieve, detectieve en responsieve strategieën
 • Vertaling naar concrete stappen voor uw organisatie

Focus op integriteit en soft controls

 • Belang in het beschermen van de organisatie tegen fraude
 • Effect van organisatiecultuur op fraude- en integriteitsrisico’s

Analyse van praktijkvoorbeelden

 • Inzicht in mogelijke fraudegevallen
 • Proactief handelen door herkenning van signalen

Voorbereiding

Tijdens de masterclass ontvangt u handouts en checklists als naslagmateriaal waarin de besproken theorie op een beknopte manier wordt samengevat. Er zijn geen verplichte voorbereidende activiteiten, maar u  kunt zich vooraf verdiepen in fraude- en risicomanagement concepten als u dat wenst.

De experts

Kristel van der Wal MSc RA
Kristel van der Wal, met ruim 15 jaar ervaring in financiële audit en forensische accountancy, adviseert financiële professionals over fraudebeheersing, ondersteunt audit teams in het ondrezoeken van onregelmatigheden en leidt gedegen feitenonderzoeken. Ze is gefascineerd door het menselijk brein dat reageert op verleidingen tot frauderen en zet deze kennis om in advies voor bedrijven op het gebied van fraudepreventie.

Noortje de Rooij MSc RO
Noortje de Rooij is een gedreven organisatieadviseur met 13 jaar ervaring als adviseur. Haar achtergrond als sociale wetenschapper en auditor stelt haar in staat om de verbinding te leggen tussen strategische doelen, organisatiecultuur en operationele processen. Haar missie is het vergroten van werkplezier en het bevorderen van organisatiesucces. Haar betrokkenheid en vakkundigheid zal u inspireren om fraudepreventie en integriteit effectief toe te passen.

Resultaat

In deze masterclass gaat u diep in op het Fraude Risico Management Framework. U leert preventieve, detectieve en responsieve strategieën begrijpen en vertaalt deze naar praktische stappen voor uw organisatie. Dit zijn de resultaten die u zult behalen na succesvolle afronding van de masterclass:

 • Ontwikkeling van een diepgaand begrip van Fraude Risico Management en het integreren preventieve, detectieve en responsieve maatregelen.
 • Een vergroot bewustzijn in het belang van integriteit in fraudepreventie en handhaving van ethische normen.
 • Identificatie van potentiële fraudesignalen in verschillende bedrijfsprocessen en transacties.
 • Implementatie van soft controls om fraude te voorkomen en integriteit te waarborgen.
 • Praktische toepassing door middel van real-life casestudies over fraudegevallen en effectieve maatregelen.
 • Inzicht in specifieke aandachtsgebieden van auditors met betrekking tot fraude-risicomanagement en efficiënte voorbereiding op audits.
 • Bijdragen aan het creëren en handhaven van een cultuur van integriteit binnen de organisatie.

Deze masterclass biedt niet alleen de nodige kennis en vaardigheden, maar ook concrete handvatten om fraude effectief aan te pakken en integriteit te bevorderen binnen uw organisatie. Stimuleer financiële integriteit door fraudepreventie, -detectie en responsieve maatregelen die een waardevolle bijtgrage leveren aan een integere bedrijfscultuur.

Programma

Level: VRC Masterclass
Leervorm: VRC Masterclass
Tijd: 09:30 – 12:30
PE-punten: 3 (ook te registreren als ethiek punten)
Ledenprijs: € 395,-
Niet-ledenprijs: € 595,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers