6 PE-punten
€ 595
Online
22 februari
Plekken beschikbaar: 10
Nu inschrijven

Algemene informatie

Ledenprijs 495,-
Niet-ledenprijs 595,-

In het werk van de registercontroller staat het belang van ethiek onomstotelijk vast. Het adequaat hanteren van het eigen moreel kompas is dan ook een professionele verantwoordelijkheid van registercontrollers. Echter, in de snel ontwikkelende, innovatieve en vaak uitdagende professionele context van de registercontroller komen regelmatig nieuwe ethische dilemmas naar voren. Daarom is het nodig om het morele kompas met regelmaat te herijken. In deze workshop wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de ethische implicaties van actuele ontwikkelingen en innovaties waarmee registercontrollers in de publieke sector te maken hebben of krijgen. In de praktijk blijkt dat men regelmatig de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

Deze cursus is speciaal gericht op controllers werkzaam in de publieke sector.

Voor wie?

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis op het gebied van de bedrijfsethiek vereist. De workshop is tevens zeer geschikt voor controllers die de cursus Professionele Ethiek (1) en/of Professionele Ethiek (2) al hebben gevolgd.

Programma

Tijd: 10:00 – 16:00
Vorm: zowel fysiek als online te volgen
PE-punten: 6

VRC-cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC-cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.