6 PE-punten
€ 595
Plekken beschikbaar: 999999
Nu inschrijven

Algemene informatie

In het werk van de registercontroller staat het belang van ethiek onomstotelijk vast. Het adequaat hanteren van het eigen moreel kompas is dan ook een professionele verantwoordelijkheid van registercontrollers. Echter, in de snel ontwikkelende, innovatieve en vaak uitdagende professionele context van de registercontroller komen regelmatig nieuwe ethische dilemmas naar voren. Daarom is het nodig om het morele kompas met regelmaat te herijken. In deze cursus wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de ethische implicaties van actuele ontwikkelingen en innovaties waarmee registercontrollers in de marktsector te maken hebben of krijgen. In de praktijk blijkt dat men regelmatig de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

Voor wie?

Deze cursus is speciaal gericht op controllers werkzaam in de marktsector. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis op het gebied van de bedrijfsethiek vereist. De cursus is tevens zeer geschikt voor controllers die de cursus Professionele Ethiek (1) en/of Professionele Ethiek (2) al hebben gevolgd.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 16:30
PE-punten: 6
Ledenprijs: € 495,-
Niet-ledenprijs: € 595,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

Tijdens deze eendaagse cursus
worden vanuit de invalshoek van
de controller in vogelvlucht Agile
onderwerpen als het agile manifesto,
agile planning, obeya, OKRs, cost of
delay en agile budgettering behandeld.