8 PE-punten
€ 695

Algemene informatie

Nederlandse financials opereren steeds vaker in een internationale context en ervaren het moraal van verschillende culturen. Waarschijnlijk bent u niet onvoorbereid en heeft u al enige ervaring in internationale context en kent u de gedragscode van uw beroep. Mogelijk heeft u ook uw eigen ideeën over moreel verantwoord handelen geuit en besproken. Desondanks kan het ethisch zeer verrassend zijn om in een volstrekt andere culturele context te werken. In de workshop Ethiek en Internationale Cultuurverschillen verkennen we wat er voor financials in verschillende culturen moreel allemaal speelt. Tussen welke morele waarden en normen treden spanningen op? Hoe verschillen de morele perspectieven per cultuur? Wat betekent verantwoordelijkheid en professioneel handelen in deze context? Deze discussie kan ook persoonlijk worden en dus staat vertrouwelijkheid voorop. De deelnemers committeren zich aan de afspraken: wat besproken wordt tijdens de workshop is vertrouwelijk.

Voor wie?

De workshop is interessant voor financials werkzaam in een internationale context en dus de uitdagingen van een andere culturele context ervaren. Daarnaast is de workshop zeer relevant voor personen werkzaam als Business of Corporate Controller, Finance Manager of CFO op het gebied van Risk, Governance en Compliance.

Resultaat

Als voorbereiding op de workshop schrijft u volgens een speciaal format voor cultuurcases een eigen case op basis van een praktijkervaring. Met de kennis over ethiek en cultuurverschillen uit het inleidende college worden de aangedragen praktijkvoorbeelden verhelderd. Er wordt afgesloten met een samenvatting van de gewonnen inzichten voor financials across cultures.
Na afloop van de training:
– Is uw morele sensitiviteit in uw beroepsuitoefening versterkt
– Bent u bewuster van de morele waarden en normen in culturele contexten
– Bent u bewuster van uw eigen morele waarden en normen in uw professie
– Bent u beter in staat cultuurverschillen mee te wegen in uw morele besluiten

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 595,-
Niet-ledenprijs: € 695,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers