8 PE-punten
€ 695

Algemene informatie

Nederlandse financials opereren steeds vaker in een internationale context en ervaren het moraal van verschillende culturen. Waarschijnlijk bent u niet onvoorbereid en heeft u al enige ervaring in internationale context en kent u de gedragscode van uw beroep. Mogelijk heeft u ook uw eigen ideeën over moreel verantwoord handelen geuit en besproken. Desondanks kan het ethisch zeer verrassend zijn om in een volstrekt andere culturele context te werken. In de workshop Ethiek en Internationale Cultuurverschillen verkennen we wat er voor financials in verschillende culturen moreel allemaal speelt. Tussen welke morele waarden en normen treden spanningen op? Hoe verschillen de morele perspectieven per cultuur? Wat betekent verantwoordelijkheid en professioneel handelen in deze context? Deze discussie kan ook persoonlijk worden en dus staat vertrouwelijkheid voorop. De deelnemers committeren zich aan de afspraken: wat besproken wordt tijdens de workshop is vertrouwelijk.

Voor wie?

De workshop is interessant voor financials werkzaam in een internationale context en dus de uitdagingen van een andere culturele context ervaren. Daarnaast is de workshop zeer relevant voor personen werkzaam als Business of Corporate Controller, Finance Manager of CFO op het gebied van Risk, Governance en Compliance.

Resultaat

Als voorbereiding op de workshop schrijft u volgens een speciaal format voor cultuurcases een eigen case op basis van een praktijkervaring. Met de kennis over ethiek en cultuurverschillen uit het inleidende college worden de aangedragen praktijkvoorbeelden verhelderd. Er wordt afgesloten met een samenvatting van de gewonnen inzichten voor financials across cultures.
Na afloop van de training:
– Is uw morele sensitiviteit in uw beroepsuitoefening versterkt
– Bent u bewuster van de morele waarden en normen in culturele contexten
– Bent u bewuster van uw eigen morele waarden en normen in uw professie
– Bent u beter in staat cultuurverschillen mee te wegen in uw morele besluiten

Programma

Tijd: 09:00 – 17:00
Vorm: fysieke workshop
PE-punten: 8

VRC-cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC-cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

VRC WINTER SESSIONS

De VRC Winter Sessions bieden de kans om uw professionele succes te bevorderen
met een exclusief VRC-item voor de winter en extra PE-punten bij het boeken van
een van de volgende cursussen uit de VRC Finance Academy:

07-12-2023 Refresh yourself, refresh your team
08-12-2023 LinkedIn positionering voor Controllers
11-12-2023 Zet uw Potentieel optimaal in (tweede cursusdag 18/12)
12-12-2023 Leadership Agility
12-12-2023 CSRD Duurzaamheidsverslaggeving in de Praktijk
13-12-2023 Control(ling) in een Agile Organisatie/Transformatie