7 PE-punten
€ 795
Nu inschrijven

Algemene informatie

Dit is een verdieping op onze populaire webinar ‘Ethiek rondom het gebruik van Data in de Organisatie’. Het is echter niet vereist om deze webinar eerst te volgen.

Met het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie, en aankomende regulatie, worden ook de (ethische) risicos van dit gebruik groter. Methodes om die risicos in kaart te brengen, via bijvoorbeeld audits en self-assessments, en om risicos te ondervangen worden dus steeds relevanter. Hoe kunnen we grip krijgen op (onbedoelde) discriminatie, accountability vastleggen en wat wordt zijn de mogelijkheden voor transparantie? Aan de hand van cases (mogelijk ook vooraf aangedragen door de deelnemers) kijken we in deze cursus naar het gebruik van algoritmes in organisaties. Daarmee ligt de focus van deze dagcursus op het kijken naar wat er in de praktijk gedaan kan worden om ethische risicos (vooraf) te signaleren en hoe hier constructief mee omgegaan kan worden.

This is an extension of our popular webinar ‘Ethiek rondom het gebruik van Data in de Organisatie.’ However, it is not required to attend this webinar first.
With the increasing use of artificial intelligence and upcoming regulations, the (ethical) risks associated with this usage are also growing. Methods to identify these risks, such as through audits and self-assessments, and to mitigate them are becoming increasingly relevant. How can we gain control over (unintended) discrimination, establish accountability, and what are the possibilities for transparency? Using cases (possibly also suggested in advance by participants), this course examines the use of algorithms in organizations. The focus of this course is therefore on exploring practical actions that can be taken to identify ethical risks (foreseen) and how to deal with them constructively.

Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen die meer te weten wil komen over het concept van AI en het (ethische) gebruik hiervan in organisaties.

This course is for anyone who wants to learn more about the concept of AI and its (ethical) use in organizations.

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 17:30
PE-punten: 7
Ledenprijs: € 595,-
Niet-ledenprijs: € 795,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Level: VRC Fundamental
Modality: VRC Course
Time: 10:00 – 17:30
PE-points: 7
Member price: € 595,-
Non-member price: € 795,-

VRC activities are exempt from VAT. Our General Terms and Conditions apply to VRC activities.

Cursusagenda

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers