32 PE-punten
Zie partnerwebsite
Nyenrode Business Universiteit
26 februari
Nu inschrijven

Algemene informatie

Hoe kunt u als (register)controller en accountant het bestuur van een organisatie optimaal ondersteunen en adviseren bij de ESG-transformatie? Hoe bepaalt u de juiste KPI’s en legt u deze vast? Hoe waarborgt u de waarde van de ESG-rapportage? Dit leert u in deze acht weken durende blended class over de impact van de nieuwe ESG (Environment, Social, Governance) richtlijnen.

Omgaan met de ESG richtlijnen
Conform de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Unie zijn bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen vanaf 2024 verplicht om ESG-doelen vast te leggen in de verslaglegging. Voor zowel controllers als accountants ligt hier een belangrijke adviserende en controlerende rol. Maar hoe gaat u hier als (register)controller of accountant mee om?

Inhoud

De blended class ‘ESG: Impact op business, control en audit’ is gebaseerd op de volgende vier bouwstenen:

  1. Understanding the impact – Het verkrijgen van inzicht en begrip in de keuzes die bestuurders moeten maken.
  2. Becoming a business partner – Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om bestuurders te ondersteunen bij het vertalen van ESG-strategie in actie, inclusief stakeholder dialoog en de dubbele materialiteit.
  3. Capture and report – Het bepalen van de juiste KPI’s en deze correct vastleggen en monitoren.
  4. Evaluate and check – Hoe de ESG-verslaglegging te controleren op waarde.

Elke bouwsteen wordt geïntroduceerd tijdens een online webinar met als doel kennisoverdracht. Een week later volgt een week college, waarbij het draait om inspiratie en leren van elkaar.

Over de docent/spreker

Dr. Nicolas Chevrollier
Nicolas Chevrollier is universitair docent aan Nyenrode Business Universiteit en geeft lezingen op BSc-, MSc- en MBA-niveau. Daarnaast onderzoekt hij hoe nieuwe vormen van strategie, bedrijfsmodellen en organisaties leiden tot verbeterde duurzaamheidsprestaties.

Prof. dr. René Orij
René Orij is hoogleraar bij het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax. Hij doceert en doet onderzoek op het gebied van corporate reporting.

Dr. Diane Zandee RC
Diane Zandee heeft een bedrijfskundige achtergrond en is registercontroller. In het bedrijfsleven heeft zij diverse executive posities bekleed, voornamelijk bij maatschappelijk georiënteerde bedrijven.

Drs. Remko Renes RA
Remko Renes is universitair docent corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit en lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.

Resultaat

Met de het programma ‘ESG: Impact op business, control en audit’ maakt u een verdiepingsslag in het landschap van ESG. U krijgt inzichten en handvatten aangereikt om toegevoegde waarde te creëren binnen uw organisatie of voor uw klanten. Na het afronden van de cursus zult u de volgende vaardigheden beheersen:

  • Bewustwording en kennis van de impact van ESG richtlijnen
  • Het vermogen om strategische doelen te vertalen naar concrete cijfers
  • Het opstellen van correcte rapportages en de juiste controleprocedures kunnen uitvoeren

Programma

Studieopzet, PE en optioneel reflectiepaper
Het programma heeft een duur van acht weken en omvat 24 contacturen, met daarnaast acht uur voorbereiding. Het programma levert u 32 PE-uren op. Aan het einde van het programma bestaat de mogelijkheid om een reflectiepaper te schrijven als extra verdieping op het programma. In dit paper reflecteert u op de toepassing van de verworven kennis binnen uw eigen organisatie. Een voldoende bevonden reflectiepaper resulteert in een extra vermelding op uw certificaat en levert acht extra PE-uren op.

U zult deelnemen in een kleine groep van maximaal 30 deelnemers. Het programma omvat vier online bijeenkomsten en vier colleges op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Bekijk voor meer informatie de video: https://youtu.be/LROAymYFK6k

Het programma bestaat uit 8 cursusdagen:
Understanding the impact
Online college op maandag 26 februari 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op maandag 4 maart 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

Becoming a business partner
Online college op maandag 11 maart 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op maandag 18 maart 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

Capture and report
Online college maandag 25 maart 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op dinsdag 2 april 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

Evaluate and check
Online college maandag 8 april 2024 van 16:00 – 18:00 uur
Slotcollege op maandag 15 april 2024 van 16:00 – 21:00 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

Overzicht

Leervorm: Executive Course
Duur: 8 weken
Tijd: 16.00 – 21.00
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
PE-punten: 32
Prijs: zie partnerwebsite
Registratiedeadline: 14 februari 2024

Inschrijving voor de executive course loopt via de VRC partneruniversiteit en valt onder de algemene voorwaarden van de partneruniversiteit.

 

Cursusagenda

ESG: Impact op Business, Control en Audit

maandag 26 februari
16:00 - 21:00 uur
Nyenrode Business Universiteit
Footer achtergrond

VRC WEBINAR

De VRC organiseert op 27 september
de inspirerende Finance Academy Webinar
over Duurzaam Ondernemen.

09.30 – 11.30 uur
2 PE-punten
€50 ledenprijs
€95 niet-ledenprijs