32 PE-punten
Zie partnerwebsite

Algemene informatie

p style=”text-align: justify;”>Hoe kunt u als (register)controller en accountant het bestuur van een organisatie optimaal ondersteunen en adviseren bij de ESG-transformatie? Hoe bepaalt u de juiste KPI’s en legt u deze vast? Hoe waarborgt u de waarde van de ESG-rapportage? Dit leert u in deze acht weken durende blended class over de impact van de nieuwe ESG (Environment, Social, Governance) richtlijnen.</p

p style=”text-align: justify;”>Omgaan met de ESG richtlijnen
Conform de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Unie zijn bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen vanaf 2024 verplicht om ESG-doelen vast te leggen in de verslaglegging. Voor zowel controllers als accountants ligt hier een belangrijke adviserende en controlerende rol. Maar hoe gaat u hier als (register)controller of accountant mee om?</p

h3>Inhoud</h3

p style=”text-align: justify;”>De blended class ‘ESG: Impact op business, control en audit’ is gebaseerd op de volgende vier bouwstenen:</p

ol

li style=”text-align: left;”>Understanding the impact – Het verkrijgen van inzicht en begrip in de keuzes die bestuurders moeten maken.</li

li style=”text-align: left;”>Becoming a business partner – Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om bestuurders te ondersteunen bij het vertalen van ESG-strategie in actie, inclusief stakeholder dialoog en de dubbele materialiteit.</li

li style=”text-align: left;”>Capture and report – Het bepalen van de juiste KPI’s en deze correct vastleggen en monitoren.</li

li style=”text-align: left;”>Evaluate and check – Hoe de ESG-verslaglegging te controleren op waarde.</li

/ol

p style=”text-align: justify;”>Elke bouwsteen wordt geïntroduceerd tijdens een online webinar met als doel kennisoverdracht. Een week later volgt een week college, waarbij het draait om inspiratie en leren van elkaar.</p

Over de docent/spreker

p style=”text-align: justify;”>Dr. Nicolas Chevrollier
Nicolas Chevrollier is universitair docent aan Nyenrode Business Universiteit en geeft lezingen op BSc-, MSc- en MBA-niveau. Daarnaast onderzoekt hij hoe nieuwe vormen van strategie, bedrijfsmodellen en organisaties leiden tot verbeterde duurzaamheidsprestaties.</p

p style=”text-align: justify;”>Prof. dr. René Orij
René Orij is hoogleraar bij het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax. Hij doceert en doet onderzoek op het gebied van corporate reporting.</p

p style=”text-align: justify;”>Dr. Diane Zandee RC
Diane Zandee heeft een bedrijfskundige achtergrond en is registercontroller. In het bedrijfsleven heeft zij diverse executive posities bekleed, voornamelijk bij maatschappelijk georiënteerde bedrijven.</p

p style=”text-align: justify;”>Drs. Remko Renes RA
Remko Renes is universitair docent corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit en lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.</p

Resultaat

p style=”text-align: justify;”>Met de het programma ‘ESG: Impact op business, control en audit’ maakt u een verdiepingsslag in het landschap van ESG. U krijgt inzichten en handvatten aangereikt om toegevoegde waarde te creëren binnen uw organisatie of voor uw klanten. Na het afronden van de cursus zult u de volgende vaardigheden beheersen:</p

ul

li style=”text-align: left;”>Bewustwording en kennis van de impact van ESG richtlijnen</li

li style=”text-align: left;”>Het vermogen om strategische doelen te vertalen naar concrete cijfers</li

li style=”text-align: left;”>Het opstellen van correcte rapportages en de juiste controleprocedures kunnen uitvoeren</li

/ul

Programma

p style=”text-align: justify;”>Studieopzet, PE en optioneel reflectiepaper
Het programma heeft een duur van acht weken en omvat 24 contacturen, met daarnaast acht uur voorbereiding. Het programma levert u 32 PE-uren op. Aan het einde van het programma bestaat de mogelijkheid om een reflectiepaper te schrijven als extra verdieping op het programma. In dit paper reflecteert u op de toepassing van de verworven kennis binnen uw eigen organisatie. Een voldoende bevonden reflectiepaper resulteert in een extra vermelding op uw certificaat en levert acht extra PE-uren op.</p

p style=”text-align: justify;”>U zult deelnemen in een kleine groep van maximaal 30 deelnemers. Het programma omvat vier online bijeenkomsten en vier colleges op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.</p

p style=”text-align: left;”>Bekijk voor meer informatie de video: https://youtu.be/LROAymYFK6k</p

p style=”text-align: left;”>Het programma bestaat uit 8 cursusdagen:
Understanding the impact
Online college op maandag 26 februari 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op maandag 4 maart 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen</p

p style=”text-align: left;”>Becoming a business partner
Online college op maandag 11 maart 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op maandag 18 maart 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen</p

p style=”text-align: left;”>Capture and report
Online college maandag 25 maart 2024 van 16:00 – 18:00 uur
College op dinsdag 2 april 2024 van 16:00 – 20:30 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen</p

p style=”text-align: left;”>Evaluate and check
Online college maandag 8 april 2024 van 16:00 – 18:00 uur
Slotcollege op maandag 15 april 2024 van 16:00 – 21:00 uur op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen</p

h3 style=”text-align: left;”>Overzicht</h3

p style=”text-align: left;”>Leervorm: Executive Course
Duur: 8 weken
Tijd: 16.00 – 21.00
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
PE-punten: 32
Prijs: zie partnerwebsite
Registratiedeadline: 14 februari 2024</p

p style=”text-align: left;”>Inschrijving voor de executive course loopt via de VRC partneruniversiteit en valt onder de algemene voorwaarden van de partneruniversiteit.</p

p style=”text-align: left;”> </p

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers