18 PE-punten
€ 1395

Algemene informatie

Alle grote ondernemingen moeten eraan geloven. Een organisatie wordt al snel geclassificeerd als groot: meer dan 40 miljoen omzet, meer dan 20 miljoen balanstotaal, meer dan 250 werknemers. Welke informatie heeft u nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Wat is de impact op uw organisatie? Welke verbeteringen moet u doorvoeren in uw informatievoorziening in het kader van Environmental, Social en Governance (ESG)?

Door CSRD datagedreven toe te passen is het duidelijk welke data al beschikbaar zijn, welke relatief eenvoudig ontsloten kunnen worden en welke aanpassingen in de informatievoorziening nodig zijn. De impact op de informatievoorziening is helder. Het resultaat is een pilot-aanpak, waarbij de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vereisten direct worden toegespitst op de eigen organisatie en de volgorde is gebaseerd op de verwachte impact, doorlooptijd en urgentie.

Tijdens de cursus worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is de impact van het CRSD op uw organisatie?
 • Welke data zijn nodig om te voldoen aan de ESRSs?
 • Wat zijn de veranderingen in de informatievoorziening om de vereiste data te ontsluiten?
 • Hoe ontwikkel ik een duurzaam datagedreven besturingssysteem?

Onderwerpen

Hieronder wordt per onderwerp aangegeven wat er wordt behandeld.
1: Bedrijfsspecifieke ESG context

 • Welke onderwerpen komen in de ESRSs aan de orde?
 • Wie vanuit onze organisatie moeten wij betrekken gezien de verwachte impact?
 • Wat moeten wij vastleggen van onze waardeketen?

2: Data klimaatverandering

 • Hoe meten wij de broeikasgasuitstoot, van onszelf die is ingekocht én in de keten?
 • Hoe maken we de uitstoot inzichtelijk vanuit al de voorgeschreven dimensies?
 • Wat is nodig om de energie consumptie mix te kunnen rapporteren

3: Data arbeidskrachten

 • Hoe ontsluiten we voorgeschreven kenmerken van werknemers uit basissystemen?
 • Hoe leggen we van andere arbeidskrachten de inzet en aard van het werk vast?
 • Hoe registreren wij de dekking van CAOs en de sociale dialoog?

4: Aanpak informatievoorziening

 • Welke meetwaarden voor klimaat en arbeid worden al vastgelegd en wat is de bron?
 • Hoe kunnen we meetwaarden en dimensie die nu niet worden vastgelegd registreren?
 • Hoe ziet de aanpak eruit om alle vereiste ESRS data te gaan registreren en ontsluiten?

5: Risicomanagement en materialiteitsbeoordeling

 • Welke aanpassingen zijn nodig in de huidige governance volgens ESRSs?
 • Hoe ziet het proces voor de totstandkoming van de duurzaamheidsrapportages eruit?
 • Zijn niet verplichte ESRSs voorgeschreven n.a.v. de dubbele materialiteitsbeoordeling?

6: Formuleren van beleid, acties en doelstellingen

 • Wat zijn de richtlijnen voor klimaat & arbeidskrachten voor beleid, acties en delen?
 • In hoeverre zijn de voorbeelden in de application requirements relevant voor ons?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers op de werkvloer bijdragen aan de doelen?

7: Processen voor arbeidskrachten

 • Hoe betrekken wij onze arbeidskrachten?
 • Wat doen wij om de negatieve impact te beperken?
 • Hoe managen wij de realisatie van de doelstellingen?

8: Rapporteren en managen van de datakwaliteit

 • Wat zijn de richtlijnen voor de duurzaamheidsrapportage?
 • Welke vrijstellingen zijn van toepassing?
 • Wat zijn de eisen t.a.v. datakwaliteit en hoe managen wij de kwaliteit van de data?

De nadruk ligt op het toepassen van de kennis in uw eigen organisatie. Tijdens de cursus werkt u al aan het ontwikkelen van relevante deliverables.

Voorbereiding

Cursusdag 1: Hoofdstuk 1 t/m 5 uit ‘Aan de slag met CSRD’ (circa 25 blz.)
Cursusdag 2: Hoofdstuk 6 t/m 10 uit ‘Aan de slag met CSRD’ (circa 25 blz.)

Ter voorbereiding op de cursus vraagt Fred Conijn RA u om het lesmateriaal uit het boek ‘Aan de slag met CSRD’ te bestuderen. U dient dit boek zelf voorafgaand aan de cursus te bestellen, wat mogelijk is via: managementboek.nl De prijs van de cursus is gereduceerd omdat deze exclusief de aanschaf van het benodigde boek is.

Over de docent/spreker

Fred Conijn is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van dynamische sturing. Zijn praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan honderd artikelen en zeven boeken. Zijn laatste boek Dynamische sturing in turbulente tijden is in mei 2021 verschenen. Fred behandelt de stof uit het boek en begeleidt de deelnemers bij het toepassen en bedrijfsspecifiek maken van dynamische sturing voor hun eigen organisatie.

Resultaat

Tijdens de cursus gaan we samen aan de slag met de onderstaande leerdoelen, onder het motto ‘voordoen, samen doen en zelf doen’. Het uitwisselen van praktijkervaringen staat hierbij centraal. Na het afronden van deze opleiding heeft u:
– Inzicht in de impact van alle verplichte Disclosure Requirements (DRs)
– Duidelijkheid over het toepassen en essentiële details, conform Application Requirements(ARs)
– Ervaring met het hanteren van de bouwstenen van de Data Gedreven ESG Aanpak
– Een opzet voor identificeren van alle betrokkenen (w.o. Management, F&C, Inkoop, Verkoop, HR, IT, Strategie, Risicomanagement), hun rol en verantwoordelijkheid bij doorvoeren ESG
– Een eerste vastlegging van het bedrijfsmodel en de waardeketen (ESRS.2 SBM 1&2)
– Kritische meetwaarden en dimensies bepaald voor klimaatverandering (ESRS.E.1) en arbeidskrachten (ESRS.S.1)
– Een aanpak voor het ontsluiten van de verplichte data, gebaseerd op uw huidige informatiestructuur en door te voeren verbeteringen
– De kwaliteitseisen bepaald voor het managen van de ESG data (ESRS.1.App.C)

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 18
Ledenprijs: € 1295,-
Niet-ledenprijs: € 1395,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC- kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 24-08-2023 van 09:00 tot 17:00
Dag 2: 31-08-2023 van 09:00 tot 17:00

Dag 1: 20-09-2023 van 09:00 tot 17:00
Dag 2: 27-09-2023 van 09:00 tot 17:00

Dag 1: 24-11-2023 van 09:00 tot 17:00
Dag 2: 01-12-2023 van 09:00 tot 17:00

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers