5 PE-punten
€ 640

Algemene informatie

Deze masterclass behandelt een breed scala aan thema’s die essentieel zijn voor familiebedrijven. Deelnemers zullen leren over de dynamiek van het familiebedrijf, het driecirkelsysteem dat de overlappende belangen van familie, bedrijf en eigendom verklaart, evenals de sterke en zwakke punten van familiebedrijven. Daarnaast is er aandacht voor communicatie en rolconflicten binnen familiebedrijven, opvolging in leiderschap en eigendomsoverdracht, en het belang van goed bestuur, dat verder gaat dan alleen het hebben van een Raad van Advies of Raad van Commissarissen.

De masterclass biedt niet alleen theoretische kennis, maar maakt ook gebruik van praktijkvoorbeelden en casestudy’s om de concepten tot leven te brengen. Dit stelt deelnemers in staat om de geleerde theorie toe te passen op realistische situaties en een dieper begrip te krijgen van de complexiteit en uitdagingen van het familiebedrijf.

Over de docent/spreker

Prof. dr. Roberto Flören is een vooraanstaande hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteit. Binnen zijn onderzoeksprogramma naar familiebedrijven, focust Roberto Flören zijn onderzoeken op de dynamiek tussen bedrijf, familie en eigendom binnen familiebedrijven. Naast zijn academische werk bekleedt hij verschillende nevenfuncties, waaronder voorzitterschappen van raden van commissarissen bij diverse familiebedrijven. Hij is tevens actief in internationale onderzoek kringen als voormalig bestuurslid van de International Family Enterprise Research Academy.

Resultaat

  • Kennis van de dynamiek van het familiebedrijf
  • Kunnen werken met het driecirkelsysteem van het familiebedrijf
  • Kennis van de drie hoofdoorzaken van conflict bij familiebedrijven
  • Leren omgaan met de balans tussen ratio en emotie bij familiebedrijven
  • Kennis van de emoties behorend bij bedrijfsoverdracht van familiebedrijven
  • Kennis van goed bestuur bij familiebedrijven (inclusief Familiestatuut en FamilieEigendomsstrategie

Programma

Leervorm: VRC Masterclass
Tijd: 10:00 – 14:00
PE-punten: 5
Ledenprijs: € 540,-
Niet-ledenprijs: € 640,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

Financiële Integriteit:
Fraude & Greenwashing

Ontwikkel uw expertise in fraudepreventie
met de VRC masterclass voor financiële
professionals. Verhoog uw bewustzijn en beheers
proactief risico’s, terwijl u ethisch handelen benadrukt.
Leer concrete strategieën implementeren
voor financiële integriteit en effectieve
fraudepreventie op elk niveau van uw organisatie.