3 PE-punten
€ 745

Algemene informatie

Deze masterclass behandelt een breed scala aan thema’s die essentieel zijn voor familiebedrijven. Deelnemers zullen leren over de dynamiek van het familiebedrijf, het driecirkelsysteem dat de overlappende belangen van familie, bedrijf en eigendom verklaart, evenals de sterke en zwakke punten van familiebedrijven. Daarnaast is er aandacht voor communicatie en rolconflicten binnen familiebedrijven, opvolging in leiderschap en eigendomsoverdracht, en het belang van goed bestuur, dat verder gaat dan alleen het hebben van een Raad van Advies of Raad van Commissarissen.

De masterclass biedt niet alleen theoretische kennis, maar maakt ook gebruik van praktijkvoorbeelden en casestudy’s om de concepten tot leven te brengen. Dit stelt deelnemers in staat om de geleerde theorie toe te passen op realistische situaties en een dieper begrip te krijgen van de complexiteit en uitdagingen van het familiebedrijf.

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze masterclass:
– De dynamiek van het familiebedrijf (inclusief de overlap tussen zakelijk en privé)
– Sterkten en zwakten van familiebedrijven
– Communicatie en rolconflicten
– Opvolging in leiding en overdracht van eigendom
– De emotionele waarde van het familiebedrijf
– Goed bestuur van familiebedrijven (inclusief familiestatuut, familie-eigendomsstrategie en Raad van Advies of Raad van Commissarissen)

Over de docent/spreker

Prof. dr. Roberto Flören is een vooraanstaande hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteit. Binnen zijn onderzoeksprogramma naar familiebedrijven, focust Roberto Flören zijn onderzoeken op de dynamiek tussen bedrijf, familie en eigendom binnen familiebedrijven. Naast zijn academische werk bekleedt hij verschillende nevenfuncties, waaronder voorzitterschappen van raden van commissarissen bij diverse familiebedrijven. Hij is tevens actief in internationale onderzoek kringen als voormalig bestuurslid van de International Family Enterprise Research Academy.

Resultaat

  • Kennis van de dynamiek van het familiebedrijf
  • Kunnen werken met het driecirkelsysteem van het familiebedrijf
  • Kennis van de drie hoofdoorzaken van conflict bij familiebedrijven
  • Leren omgaan met de balans tussen ratio en emotie bij familiebedrijven
  • Kennis van de emoties behorend bij bedrijfsoverdracht van familiebedrijven
  • Kennis van goed bestuur bij familiebedrijven (inclusief Familiestatuut en FamilieEigendomsstrategie

Programma

Level: VRC Masterclass
Leervorm: VRC Masterclass
Tijd: 13:00 – 16:00
PE-punten: 3
Ledenprijs: € 545,-
Niet-ledenprijs: € 745,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers