8 PE-punten
€ 795
Nu inschrijven

Algemene informatie

De wereld verandert snel en verandering is nodig om bij te blijven. Het vermogen om te veranderen is op alle niveaus in de organisatie een strategische competentie. Voor de financiële functie binnen organisaties is dit in twee opzichten het geval. In de eerste plaats als ondersteuner van het algemeen management bij het realiseren van de veranderingen die voor de organisatie als geheel op de agenda staan. En in de tweede plaats bij het initiëren en doorvoeren van veranderingen in de eigen financiële keuken.

Onderwerpen zijn onder andere:
– het creëren van urgentie
– vormen van de verander-organisatie en uw rol daarin
– formuleren van een aansprekende visie
– communiceren van de visie en bereiken van consensus
– het veranderproces en hoe u dat structureert
– empowerment en verwijderen van obstakels
– creëren en oogsten van eerste quick wins
– toegevoegde waarde en vasthoudendheid vanuit uw rol (en overwinningen op uzelf)
– cultuur en hoe die te beïnvloeden en bestendigen

Over de docent/spreker

Drs. Jan de Kroon is organisatie-adviseur en directeur bij Improfin Groep. Hij adviseert, begeleidt, traint en ondersteunt uiteenlopende organisaties bij het professionaliseren van financiële functie en financiële professionals.

Voor wie?

Deze cursus is voor financiële professionals, accountants en controllers die hun inzicht in het veranderkundige spel willen vergroten en een reflectie op hun eigen rol hierbinnen willen verkrijgen. Als controller bent u betrokken bij verander- en verbeterprojecten en wilt u er niet alleen voor zorgen dat dit tijdig gebeurt, maar ook effectief.

Resultaat

In deze cursus staat uw rol als change agent centraal. Change agent zijn in een veranderingsproces wil zeggen optreden als leider of als lid van het veranderteam die de organisatie in beweging brengt. De change agent is tevens klankbord, sparringpartner en vraagbaak van het management. Het optreden als change agent vraagt van de financiële professional niet alleen inzicht in eigentijdse veranderingsprocessen en benaderingen, maar vereist ook de nodige persoonlijke bagage om in de storm te staan en leiderschap te tonen.

Na afloop heeft u meer inzicht in veranderprocessen. De inzichten van managementgoeroes zoals John P. Kotter (Leading Change) en Timothy Knoester worden met u gedeeld. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar wat u wel maar ook naar wat u vooral niet moet doen.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 795,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers