18 PE-punten
€ 1295
VRC Zaal
14 april
Plekken beschikbaar: 17
Nu inschrijven

Algemene informatie

Dit is een 2-daagse training met een tussenliggende periode van 1 week.
Dag 1: vrijdag 14 april 09:00 – 17:00 VRC – kantoor Amsterdam
Dag 2: vrijdag 21 april 09:00 – 17:00 VRC – kantoor Amsterdam

Ledenprijs: 995,-
Niet-ledenprijs: 1295,-

De rol van de controllers verandert en wordt steeds verder geprofessionaliseerd. Voor de (register)controller is het goed om te kunnen beschikken over handvatten om niet alleen hun rol maar ook zichzelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat zij in staat worden gesteld om te gaan met nieuwe trends, ontwikkelingen en ingrijpende veranderingen. Tevens is het belangrijk dat zij leren van elkaar en een gemeenschappelijke taal en aanpak ontwikkelen bij het omgaan met nieuwe uitdagingen. In dit kader zijn interactieve werksessies ontwikkeld rondom het thema datagedreven dynamische sturing. Dit voorstel schets het doel, het programma, de aanpak en de inzet.

Voor deze cursus is enige voorbereiding vereist:
Dag 1: Vooraf te bestuderen lesstof uit het boek: Dynamische sturing in turbulente tijden (circa 50 blz.)
Dag 2: Vooraf te bestuderen lesstof uit het boek: Dynamische sturing in turbulente tijden (circa 80 blz.)

Het boek is alleen fysiek te verkrijgen en is hierom niet inbegrepen. De korting is reeds verwerkt in de cursusprijs.

Voor wie?

De deelnemers worden geïnspireerd door ontwikkelingen op het gebied van de besturing van organisaties, planning & control, de rol van de (register)controller en door praktijkervaringen hoe je daarmee om kan gaan. Aan de hand van concrete vraagstukken wordt u uitgedaagd dit toe te passen op hun eigen situatie. Daarbij worden ervaringen en best practices tussen deelnemers uitgewisseld zodat zij van elkaars ervaringen kunnen leren. Onder het mom van voordoen, samen doen en zelf doen, worden zij in staat gesteld hetgeen zij hebben geleerd (al tijdens de werksessies) toe te passen op hun eigen situatie en organisatie.

Resultaat

Aan het eind van dag 1:
– Weet je wat dynamische sturing is, waarom het zo belangrijk is en hoe je het toe kunt passen
– Heb je een duidelijk beeld van jouw eigen rol
– Heb je het bedrijfsactiviteitenmodel ontwikkeld voor je eigen organisatie
– Is het duidelijk hoe de belangrijkste bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de strategi

Aan het einde van de cursus:
– Heb je een strategy map ontwikkeld en meetbaar gemaakt met indicatoren, meetwaarden en dimensies
– Kun je bepalen hoe regelgeving wordt ingebed en wat het effect is van de doorbelastingsmethodiek
– Heb je een duidelijk beeld van de bouwstenen en de aanpak voor data management
– Heb je bepaald wat de speerpunten zijn voor dynamische sturing en hoe je daarmee aan de slag gaat

Programma

Tijdens de werksessies komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

Cursusdag 1: Relevante componenten dynamische sturing voor jou(w organisatie)
– Nut en noodzaak dynamische sturing
– Rol van de controller
– Inzicht in gewenst gedrag
– Ontwikkelen bedrijfsactiviteiten model

Cursusdag 2: Toepassen dynamische sturing in de praktijk
– Ontwikkelen informatiestructuur en bedrijfsdimensies
– Registreren voor sturing en regelgeving
– Managen van de datakwaliteit
– Aan de slag met dynamische sturing

Modaliteit: fysiek
PE-punten: 18
VRC-cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC-cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.