8 PE-punten
€ 795

Algemene informatie

Naar mate digitalisering en robotisering hun plaats opeisen in de operationele omgeving van ondernemingen en instellingen, is menselijke interventie meer en meer overbodig. De data in het proces liggen vast in systemen en naarmate we meer processen en dus systemen aan elkaar linken is iedere vorm van menselijke interventie eerder een bron van kansen op fouten dan van toegevoegde waarde. De werkelijke toegevoegde waarde van menselijke interventie zit hem in het interpreteren en duiden van data om er informatie uit te halen voor beslissingen en om te besturen. Voor dat laatste moet u er van op aan kunnen dat hetgeen u als informatie wordt gepresenteerd, ook juist, volledig, tijdig en uit betrouwbare bron komt. In veel organisaties is de ‘hygiëne’ onvoldoende op orde. Voor de gemiddelde financiële functie betekent dit dat er veel energie moet worden gestoken in controleren en repareren van data. Sterker nog; die acties zijn in processtappen voorzien.

Ook hier bieden digitalisering en robotisering echter nieuwe mogelijkheden voor een vinger aan de pols en wel in het werk; continuous monitoring (of vanuit het perspectief van een accountant; continuous auditing).

Deze cursus bevat:
– Trends in processen, digitalisering en robotisering
– Self-asessment van de (financiële) hygiëne
– Definiëren en beoordelen van key controls
– Continuous monitoring, wat is het en hoe werkt het?
– Praktijksimulatie
– Business case & roadmap voor implementatie

Over de docent/spreker

Drs. Jan de Kroon is organisatie-adviseur en directeur bij Improfin Groep. Hij adviseert, begeleidt, traint en ondersteunt uiteenlopende organisaties bij het professionaliseren van financiële functie en financiële professionals.

Voor wie?

Deze cursus is zeer geschikt voor eindverantwoordelijke financiële professionals die de (financiële) hygiëne niet alleen op orde willen brengen maar ook op orde willen houden. Als (senior) financial bent u eindverantwoordelijk voor een financiële functie en zoekt u naar mogelijkheden om beter ‘in control’ te zijn.

Resultaat

Met behulp van deze curuss maakt u kennis met continuous monitoring (auditing) en beoordeelt u de toegevoegde waarde die het heeft om de hygiëne in uw werkomgeving met behulp van continuous monitoring structureel te verbeteren zodat u tijd over hebt voor werkelijke toegevoegde waarde vanuit de financiële functie.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 795,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers