3 PE-punten
€ 495
Online
4 september
Plekken beschikbaar: 19
Nu inschrijven

Algemene informatie

In een dynamische financiële wereld waar informatie-overload en complexiteit de norm zijn, biedt generatieve AI een ongekende kans voor finance professionals om efficiëntie te vergroten, analyses te verfijnen en besluitvorming te verbeteren. Door het vermogen van AI-tools zoals ChatGPT om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en contextueel relevante inzichten te genereren, kunnen professionals in finance nieuwe niveaus van nauwkeurigheid en snelheid bereiken. De beginnerscursus ‘ChatGPT voor Finance en Control’ is speciaal ontworpen om u vertrouwd te maken met de krachtige mogelijkheden van ChatGPT en andere relevante generatieve AI tools voor finance professionals.

In a dynamic financial world where information overload and complexity are the norms, generative AI offers an unprecedented opportunity for finance professionals to increase efficiency, refine analyses, and improve decision-making. Through the ability of AI tools like ChatGPT to process large amounts of data and generate contextually relevant insights, finance professionals can achieve new levels of accuracy and speed. The beginner course ‘ChatGPT for Finance and Control’ is specifically designed to familiarize you with the powerful capabilities of ChatGPT and other relevant generative AI tools for finance professionals.

De cursus bestaat uit vier delen:

  1. Wat is generatieve AI en ChatGPT?

In dit eerste deel leert u wat generatieve AI is, hoe het werkt, en waarom het relevant is voor finance professionals. We verkennen specifiek de mogelijkheden van ChatGPT en hoe deze tool kan worden toegepast binnen uw vakgebied.

  1. De perfecte prompt

Een cruciaal aspect van effectief gebruik van generatieve AI is het formuleren van de juiste input, ook wel bekend als de prompt. In dit deel leert u hoe u een prompt kunt construeren die de gewenste output genereert. We bespreken strategieën voor het formuleren van duidelijke, specifieke en effectieve prompts die het model helpen om relevante en nuttige informatie te produceren.

  1. Praktische toepassing voor financials

In dit gedeelte passen we de geleerde concepten toe op concrete casussen die relevant zijn voor uw vakgebied als finance professional. We verkennen verschillende scenario’s waarin generatieve AI waardevol kan zijn, zoals het genereren van rapporten, het analyseren van markttrends en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Door middel van praktische oefeningen krijgt u de kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en te ervaren hoe generatieve AI uw werk kan verbeteren.

  1. Meer AI-tools

In dit laatste deel van de cursus verkennen we andere relevante AI-tools die naast ChatGPT kunnen worden gebruikt om uw werk verder te optimaliseren. Dit omvat mogelijkheden zoals geautomatiseerde data-analyse en machine learning-algoritmen voor voorspellende modellering.

De Expert

Casper Kirch, de oprichter en CEO van Genaicademy, is een pionier in de wereld van generatieve AI. Met een MSc in Artificial Intelligence en Bedrijfsinformatica, heeft hij zich toegewijd aan geavanceerde technologieën en deelt zijn expertise in workshops en lezingen over generatieve AI. Zijn vermogen om complexe concepten eenvoudig uit te leggen en zijn passie voor kennisdeling maken hem tot een inspirerende spreker op het gebied van Artificial Intelligence.

Casper Kirch, the founder and CEO of Genaicademy, is a pioneer in the world of generative AI. With an MSc in Artificial Intelligence and Business Informatics, he has dedicated himself to advanced technologies and shares his expertise through workshops and lectures on generative AI. His ability to explain complex concepts in a simple manner and his passion for sharing knowledge make him an inspiring speaker in the field of Artificial Intelligence.

Resultaat

Aan het einde van deze cursus:

  • Bent u geïnspireerd door de mogelijkheden van generatieve AI en ChatGPT voor financials.
  • Bezit u nieuwe vaardigheden in het toepassen van generatieve AI voor uw dagelijkse werkzaamheden.
  • Heeft u een solide begrip van prompt engineering en hoe u deze kunt gebruiken om betere resultaten te behalen met generatieve AI.

Na afloop van de cursus ontvangt u alle gebruikte bronnen, waaronder een prompt template, een handboek over generatieve AI met handige tools en een LLM leaderboard.

Outcomes

  • You will be inspired by the possibilities of generative AI and ChatGPT for finance professionals.
  • You will have acquired new skills in applying generative AI to your daily tasks.
  • You will have a solid understanding of prompt engineering and how to use it to achieve better results with generative AI.

After completing the course, you will receive all the resources used, including a prompt template, a handbook on generative AI with useful tools, and an LLM leaderboard.

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 17:00 – 20:00 of 15:00 – 18:00
PE-punten: 3
Ledenprijs: € 295,-
Niet-ledenprijs: € 495,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Level: VRC Fundamental
Modality: VRC Course
Time: 17:00 – 20:00
PE-points: 3
Member price: € 295,-
Non-member price: € 495,-

VRC activities are exempt from VAT. Our General Terms and Conditions apply to VRC activities.

Cursusagenda

ChatGPT voor Finance en Control

woensdag 21 augustus
17:00 - 20:00 uur
Online

ChatGPT voor Finance en Control

woensdag 2 oktober
15:00 - 18:00 uur
Online
Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers