24 PE-punten
Zie partnerwebsite

Algemene informatie

Als iemand reeds bekend met de kracht van business analytics, begrijpt u de toegevoegde waarde voor prestatiebeoordeling, weloverwogen besluitvorming en innovatie binnen uw organisatie. Ontwikkel u verder op het gebied van toegepaste business analytics: de leergang Business Analytics & Data Governance voor Financials verbreedt uw inzicht in data analytics en belicht gerelateerde aspecten als de onmisbare IT- en governance-infrastructuur, de strategische toepassing van geavanceerde analytics, de ontwikkeling van datagedreven business modellen en de balans tussen privacy- en security-aspecten.

In 6 avonden gaan onze professoren en praktijkexperts in op de vele aspecten van data governance, advanced analytics en de invloed van (big) data. Vergaar niet alleen nieuwe kennis maar ontwikkel concrete vaardigheden die direct kunnen worden toegepast binnen uw organisatie. Uw toekomstige succes als financiële professional begint hier, met de expertise en inzichten die u opdoet in de cursus Business Analytics & Data Governance voor Financials.

 

Inhoud

De colleges van Business Analytics & Data Governance voor Financials zijn ingedeeld in drie blokken:

Blok I: Data Governance en Big Data Infrastuctures
Tijdens blok 1 wordt stilgestaan bij de condities voor het beschikbaar en toegankelijk hebben van data van goede kwaliteit.

 1. Data Governance: In het blok data governance staat de data-infrastructuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke elementen een rol spelen bij het opzetten van de data-infrastructuur en het vormgeven van een robuuste data governance. Onderwerpen die daarbij zoal aan de orde komen zijn de data-driven onderneming, master data management, data warehouse, datamodellering, extract, transform & load-instrumenten en datakwaliteit.
 1. Data Infrastuctures: Om met zeer grote hoeveelheden (‘big’) data te werken, zijn specifieke infrastructuren nodig die vaak gedistribueerd zijn en een grote opslag- en rekencapaciteit vereisen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan deze infrastructuren: welke varianten zijn er, hoe kunnen ze worden opgezet en hoe kunnen ze worden gebruikt om zo efficiënt mogelijk data op te slaan en algoritmes te draaien over de data?

Blok II: Analytics
Tijdens blok 2 staan diverse vormen van data analytics op de agenda die voor financials van belang zijn voor het prestatiemanagement en de sturing op (lange termijn) waardecreatie.

 1. Analytics: Data spelen een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van beslissingen. Dat betekent dat die data ook op een adequate wijze gebruikt en geanalyseerd moeten worden. Dit vereist kennis van technieken uit de statistiek. In deze sessie wordt ingegaan op een aantal veelgebruikte technieken voor o.a. het opstellen van forecasts en predictice modelling ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties t.b.v. lange termijn waardecreatie.
 1. Verdieping Explanatory & Predictive Modelling: In deze sessie komen de methoden voor data-analyse uit de vorige sessie terug in praktische voorbeelden. We laten zien hoe analytische technieken zoals regressie en classificatie in analytische software kunnen worden toegepast. We bespreken de “Analytics Lifecycle” van data tot en met deployment, waarin ook de governance een belangrijke rol speelt. Naast de traditionele technieken worden methoden uit kunstmatige intelligentie steeds populairder. Wat is eigenlijk het verschil? En zijn deze methoden te prevaleren boven klassieke methoden?

Blok III: Impact business & society
Blok 3 omvat een selectie van uitwerkingen van analytics-toepassingen uit de eigen praktijk van deelnemers. Verder wordt tijdens dit blok ingegaan op cyber security en privacy en op data en analytics als basis voor innovatieve en duurzame businessmodellen.

 1. Data-driven Business Model Innovation: De hoeveelheid data die wordt opgeslagen groeit exponentieel en heeft grote gevolgen voor organisaties. De beschikbaarheid van (big) data zorgt voor innovatie en ontwricht daarmee bestaande bedrijfsmodellen. In deze sessie gaan we in op de consequenties van (big) data voor de manier waarop organisaties lange termijn waarde creëren. We behandelen door data gedreven innovatie en de invloed die dit heeft op het bedrijfsmodel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe een organisatie kan inspelen op de mogelijkheden van data & analytics.
 1. Eigen praktijk, wetgeving en privacy: Deze sessie staat in het teken van de toepassing van analytics in de eigen praktijk. Daartoe wordt eerst een aantal eigen cases/toepassingen van de deelnemers doorgenomen. Bij het uitwerken van die cases kan hulp van een van de hoogleraren worden ingeroepen. Afsluitend wordt stil gestaan bij aspecten betreffende de (hoofdzakelijk privacy-) wetgeving, ethiek en security die een grote rol spelen bij het verzamelen, bewaren en gebruiken van data.

De docenten maken hierbij gebruik van praktijkcases die u oefent zodat u de benodigde vaardigheden en technieken eigen kunt maken. Er wordt afgesloten met een sessies die gewijd is aan wetgeving/privacy rond het gebruik van data en datagedreven, sustainable business modellen.

 

Voorbereiding

Wanneer u nog geen ervaring heeft met business analytics, of het van belang is om uw basiskennis op te frissen, dan is het tóch mogelijk om deel te nemen aan de cursus door eerst een speciaal voorloopcollege ‘Basisvaardigheden Business Analytics’ te volgen op 18 oktober. Tijdens dit college wordt de basis gelegd voor een aantal (statistische) technieken die bekend worden verondersteld in de leergang. Hiermee wordt een goede aansluiting met de onderwerpen van deze leergang bewerkstelligd. Deelname aan dit voorloopcollege is alleen mogelijk in combinatie met het volgen van de volledige leergang Business Analytics & Data Governance.

Over de docent/spreker

Prof. dr. Bert Steens RC MCM
Prof. dr. Bert Steens RC MCM is als hoogleraar verbonden aan het Executive Master of Finance & Control (EMFC) programma van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn opleidingsactiviteiten concentreren zich op de vakken Management Accounting, Data Analytics toepassingen en Investment Appraisal & Business Valuation van voornoemd programma en executive programma’s op het vlak van Business Analytics. Zijn onderzoek betreft transfer pricing, de controllers functie, financial analytics, cost management en management accounting. Hij heeft ruime praktijkervaring (IT management trainee AkzoNobel (1987 – 1989), consultant Ernst & Young (1989 – 1999), partner Ernst & Young (1999 – 2001), vice president Cap Gemini Ernst & Young, partner EY (2005 – juli 2018) en partner-contractor (vanaf juli 2018). Hij adviseert bedrijven op het vlak van management accounting en control en gerelateerde analytics toepassingen. Hij is econometrist (Erasmus University Rotterdam, EUR), registercontroller (RC, Vrije Universiteit Amsterdam) en Master of Change Management (SIOO Utrecht). Hij promoveerde op een onderzoek naar de invloed van transfer pricing op waardemanagement. Bekijk het profiel van Bert Steens.

Prof. dr. Frans Feldberg
Prof. dr. Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation en Associate Dean Valorization van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van ‘the Amsterdam Center for Business Analyitcs’ (www.acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van big data, business analytics en data science (VU instituut). ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business analytics-projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ‘data & analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen. Bekijk het profiel van Frans Feldberg.

Resultaat

Wat levert deze leergang u op?

 • Kennis van principes en toepassingen van business analytics en (big) data governance die relevant zijn voor de business partnerrol van de financiële functie.
 • De vaardigheid om informatiebehoeften te vertalen in toepassingen van (advanced) data analytics en statistische modellen.
 • Ervaring opdoen met het zelf toepassen van diverse vormen van analytics (inclusief analytics die voor artificiële intelligentie worden toegepast) om de vereiste inzichten te verkrijgen die relevant zijn voor de financial professional als adviseur voor het strategische en operationele management.
 • U krijg de kans een pilot-toepassing voor de eigen organisatie te maken met hulp van een van de betrokken hoogleraren.
 • Goed inzicht krijgen in de wijze waarop de end-to-end processen van het verzamelen van interne en externe data tot en met het rapporteren van (op analytics gebaseerde) inzichten vorm kan krijgen en daaraan te stellen privacy-, cyber security- en informatiekwaliteitsvereisten.
 • U ontwikkelt een gefundeerde visie op de toepassing van business analytics, de waarde ervan voor financiële en niet-financiële (ESG) prestatiebeoordeling, besluitvorming en innovatie (nieuwe business modellen) en de condities die vereist zijn voor adequate/zinvolle toepassingen van business analytics.

Programma

De cursus bestaat uit 6 woensdagavonden:
18 oktober (optioneel voorloopcollege); 1,8,22 en 29 november; 13 en 20 december

Leervorm: Executive Course
Data: zes woensdagavonden
Tijd: 18.00 – 21.00
Locatie: Online
PE-punten: 18
Prijs: zie partnerwebsite
Registratiedeadline: meld u aan vóór 18-10-2023 en ontvang een vroegboekkorting van €300.
Bekijk alle toelatingseisen, kosten en praktische informatie.

Inschrijving voor de executive course loopt via de VRC partneruniversiteit en valt onder de algemene voorwaarden van de partneruniversiteit.

Footer achtergrond

VRC Algemene Ledenvergadering

Stem mee!
Gratis activiteiten, 5 PE-punten
Inspirerende sprekers
Finance Academy loterij
VRC item goodiebag

Bevestig uw deelname via de officiële uitnodiging.
(verstuurd op 2 mei 2024)