6 PE-punten
€ 595

Algemene informatie

Uw organisatie, leveranciers en/of klanten zijn al bezig of volgen de ontwikkelingen op de voet van blockchain, crypto-valuta en non fungible tokens. Op welke wijze vinden deze ontwikkelingen hun weerslag in de jaarrekening volgens (in)ternationale verslaggevingsnormen?

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal gemakkelijk maar denk bijvoorbeeld alleen al bij de verwerking van crypto-valuta aan de verschillende rollen die uw klant daarbij kunnen hebben. Zijn ze een miner, belegger of doen ze aan day traden? Of handelen ze in Bitcoin futures? Begint uw organisatie of uw cliënt een platform? Geven jullie zelf of een cliënt zelf (binnenkort) een munt uit, een zogenaamde ICO en op welke van de drie manieren is die dan gewaardeerd? Zijn alle munten vergelijkbaar? Wat zijn de gevolgen van de overdracht van cryptografische activa voor diensten door derden? En als een personeelslid een aantal tokens krijgt als personeelsbeloning, op welke wijze komt dat dan tot uiting in de jaarrekening?
Andere entiteiten zijn bezig met het ontwikkelen of kopen van NFTs, hoe wordt dat verwerkt in de jaarrekening? Hoe zit het met de waardering?
Crypto-valuta en NFTs zijn gebaseerd op de techniek van blockchain maar wat zijn nog meer de gevolgen van deze technologie voor de jaarverslaggeving?

Voor wie?

Wanneer crypto-valuta voorkomt op de jaarrekening van uw organisatie is deze cursus zeer geschikt om uw kennis over de actuele ontwikkelingen betreffende cryptos en Non-Fungible Tokens te vergroten. Er is geen voorkennis over blockchain, cryptos en NFTs vereist voor het volgen van deze cursus.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

Thema 1
Blockchain: wat wordt verstaan onder blockchain, op welke toepassingen richt de blockchain zich? Kan blockchain het opstellen, samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen en interim rapporten beïnvloeden?

Thema 2
Crypto-valuta: wat zijn cryptos, welke soorten cryptos zijn er en wat zijn de grootste verschillen, presentatie, waardering en toelichting van crypto-valuta in de jaarrekening bezien vanuit meerdere invalshoeken in Nederland. Wat is een asset-backed token, een utility token en security token en hoe deze te waarderen?

Thema 3
Non fungible token: wat is een NFT, hoe werkt een NFT, waar worden NFTs voornamelijk voor gebruikt? Hoe zit het met de presentatie, waardering en toelichting van non fungible tokens in de jaarrekening in Nederland. Wat is een ICO en wat zijn de verschillen met een IPO? Wat is EFTG en wat gaat dat brengen?

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:00 – 14:30
PE-punten: 6
Ledenprijs: € 495,-
Niet-ledenprijs: € 595,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers