7 PE-punten
€ 795
VRC Zaal
29 maart
Plekken beschikbaar: 18
Nu inschrijven

Algemene informatie

Ledenprijs: 695,-
Niet-ledenprijs: 795,-

Bij veel organisaties is risicomanagement onderdeel van de portefeuille van de CFO of Finance Director. Tijdens deze masterclass leer je belangrijke concepten uit de COSO Enterprise Risk Management standaard (2017) en de ISO 31000 Risk Management Guidelines (2018). Deze conventionele risicomanagement benaderingen floreren in een compliance-gedreven context. Toezichthouders zijn vooral geïnteresseerd in het mitigeren van ongewenste gebeurtenissen (de bad risks). Doordat risicomanagement instrumenteel en negatief wordt ingestoken, ervaren collegas het al snel als corvee.

Als organisatieleiding word je niet succesvol door narigheden te bestrijden. Om ervoor te zorgen dat je producten en diensten voldoen aan de geldende vereisten en verwachtingen, moet je kansen benutten én bedreigingen beperken. Recente inzichten om effectief om te gaan met de onzekere toekomst komen aan de orde tijdens de middagsessie. De belangrijkste trend is de verschuiving van risicomanagement als verantwoordingsinstrument naar consequentiebewust botsende belangen afwegen.

Voor deze cursus is geen voorkennis of voorbereiding vereist.

Voor wie?

CFOs, finance directors, controllers en finance managers.

Resultaat

Na afloop ben je bekend met belangrijke risicomanagement concepten en termen. Je kent de wezenlijke beperkingen van separaat georganiseerd risicomanagement. Verder ben je op de hoogte van de nieuwere inzichten waarbij de dilemmas van beslissers centraal staan.

Programma

Hier volgt een indicatie van het programma:

09:30: Welkom en introductie
10:00: Conventionele risicomanagement benaderingen
11:00: Gebruikelijke toepassingen in de praktijk
12:30: Lunch
13:30: Beperkingen van separaat risicomanagement
14:30: Focus op de kwaliteit van de besluitvorming
16:00: Samenvatting en afronding

Tijd: 09:30 – 16:30
Modaliteit: fysiek
PE-punten: 7

VRC-cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC-cursussen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cursusagenda

Footer achtergrond

CURSUS

In deze workshop wordt vanuit
verschillende invalshoeken ingegaan
op de ethische implicaties van
actuele ontwikkelingen en innovaties
waarmee registercontrollers in de
marktsector te maken hebben of krijgen.