7 PE-punten
€ 675

Algemene informatie

De cursus ‘Behavioral Economics; Besluitvorming onder Onzekerheid’ richt zich op het nemen van beslissingen onder (extreme) onzekerheid, wat meestal het geval is bij kwesties die in de toekomst liggen. Aangezien niemand de toekomst kan voorspellen en traditionele besluitvormingsmethoden ongeschikt zijn voor periodes van grote onzekerheid of lange doorlooptijden, moeten we nieuwe benaderingen verkennen.

De huidige onzekerheid wordt versterkt door factoren zoals klimaatverandering, energietransitie, CSRD-eisen, geopolitieke ontwikkelingen, conflicten en politieke onrust. Hoewel scenario’s vaak worden gemaakt, zijn deze meestal beperkt tot slechts enkele mogelijkheden (worst case, best case, en een tussenliggende optie). Daarnaast vertrouwen we vaak op modellen zoals Discounted Cash Flow-modellen met historische gegevens, die echter niet nuttig zijn bij grote onzekerheden.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zullen we andere modellen moeten gebruiken, zoals de ‘Agent Based Models’, waarin het gedrag van individuele factoren en de wijze waarop ze elkaar beïnvloeden duidelijk worden. Tijdens de cursus zullen korte oefeningen worden gebruikt ter illustratie van nieuwe concepten en modellen, zodat u dit direct binnen uw organisatie kunt toepassen.

Over de docent/spreker

Leen Paape is een emeritus-hoogleraar Corporate Governance die actief als toezichthouder/commissaris in een aantal bedrijven. Hij is als partner bij PwC actief geweest in het domein van risicomanagement en combineert zijn ervaring als bestuurder en toezichthouder met de wetenschappelijke kennis uit complexiteitstheorie. Hij begeleidt promovendi, met name op dit terrein. Hij is een veelgevraagd spreker op (inter)nationale conferenties en programma’s.

Voor wie?

De training is bedoeld voor financiële professionals die te maken hebben met de voorbereiding van besluiten inzake investeringen, overnames, fusies, nieuwe businessmodellen, begrotingen en budgettering en de rapportages daarover.

Resultaat

Aan het eind van de cursus weten de deelnemers:

  • Wat extreme onzekerheid betekent;
  • Dat we uitgaan van verkeerde aannames, paradigma’s en modellen;
  • Waarom de huidige gebruikte modellen niet de beste zijn;
  • De basics van Agent Based Models en hoe die in te zetten.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 10:30 – 15:30
PE-punten: 7
Ledenprijs: € 575,-
Niet-ledenprijs: € 675,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers