16 PE-punten
€ 1645

Algemene informatie

Tijdens de cursus Analyse Jaarrekening Complexe Structuren komen vakinhoudelijke analyseaspecten aan de orde waarmee een medewerker in de kredietprakijk van grote ondernemingen te maken heeft:
– Analyse van structuren van grote ondernemingen;
– Risico’s bij dochter, zustermaatschappijen en onderlinge transacties;
– Analyseren van (minderheids)deelnemingen;
– Consolidatieregels;
– Inzicht in geconsolideerde en enkelvoudige jaarcijfers (welke heb je wanneer nodig).

Bij ondernemingen in het grootzakelijke segment is het van belang de jaarcijfers grondig te analyseren om een goed oordeel te geven over de financiële situatie van de onderneming. Bijvoorbeeld de waardering van balansposten, onderlinge geldstromen, het vermogen (en de correcties daarop) en de kasstromen en liquiditeit. Ook is het van belang het verdienmodel goed in beeld te hebben en dit te koppelen aan de omzet, BWM en de gevoeligheden hierin (KPI’s). Dit komt tijdens deze cursus uitgebreid aan bod.

Onderdeel van deze cursus:
– Directe praktische toepasbaarheid met actuele praktijkcasussen;
– E-learningmodule ter voorbereiding zodat de theoretische kennis vooraf bij alle deelnemers bekend is;
– Zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus wordt de e-learning ‘Balansanalyse’ ter beschikking gesteld, zodat de kennis al in de voorbereidingsfase is opgedaan en tijdens de cursusdag voornamelijk bij praktijksituaties en voorbeelden kan worden stilgestaan. Het doorlopen van de e-learning duurt ongeveer twee uur.

Over de docent/spreker

Drs. Jorrit van Eck studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in het bankwezen, hoofdzakelijk in het zakelijke domein zowel als specialist als in diverse management functies. Hierbij was hij commercieel actief in zowel het grootzakelijke segment als voor MKB ondernemingen. In deze periode gebruikt Jorrit zijn ruime ervaring ook als trainer, hierbij hecht hij veel waarde aan de toepasbaarheid van de opgedane kennis.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor ervaren medewerkers in een van de volgende functies: bankiers (relatiemanagers en financieringsspecialisten), accountants, intermediairs en financieel adviseurs.

Resultaat

De leerdoelen zijn als volgt:
– De financiële verslaglegging van grote organisaties kunnen lezen, begrijpen en juist interpreteren;
– Relatie tussen waarderingsgrondslagen en jaarcijfers;
– Verschil tussen de commerciële en de fiscale jaarcijfers;
– Vennootschappelijke en geconsolideerde jaarcijfers en consolidatie staten;
– De verbanden tussen balansposten onderling en tussen balansposten van de resultatenrekening doorzien;
– Analyse van omvangrijke structuren en de onderlinge verbondenheden en transacties en de bijbehorende structuurrisico’s;
– Winstbeïnvloeding herkennen bij het lezen van de jaarrekening;
– Cashflowdrivers en KPI’s kunnen benoemen;
– Liquiditeit versus rentabiliteit;
– In staat zijn een relatie te leggen tussen cashflow en solvabiliteit en cashflow en werkkapitaal;
– Solvabiliteit: welke solvabiliteit is nodig kwantitatief en ook de kwalitatieve aspecten van solvabiliteit;
– Liquiditeit: hoeveel werkkapitaal is nodig;
– Rentabiliteit (gevoeligheid, KPI’s, en kwalitatieve factoren);
– Herwaardering en voorziening latente belasting en de invloed daarvan op het nettoresultaat;
– Vaste activa, economische ouderdom en huur versus eigendom.

Programma

Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 16:00
PE-punten: 16
Ledenprijs: € 1545,-
Niet-ledenprijs: € 1645,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Dit is een tweedaagse cursus. Beide dagen vinden plaats op het VRC-kantoor in Amsterdam.
Dag 1: 29-11-2023 van 09:00 tot 16:00
Dag 2: 07-12-2023 van 09:00 tot 16:00

U schrijft zich hieronder in voor de eerste dag van de cursus. Daarmee bent u automatisch ingeschreven voor de bijbehorende tweede cursusdag.

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers